For nå gjelder det mere enn før!

Av: Siv Henriette Jakobsen

På tampen av frivillighetens år er det viktig å minne oss selv på den viktige rollen frivilligheten spiller for demokrati og folkestyret. Med krigen rasende i Ukraina er det viktig å minne hverandre på hvilke verdier som står på spill og å sikre at frivilligheten får enda bedre kår til å drive sitt viktige arbeid i årene som kommer. 

2022 er og har vært frivillighetens år. Samtidig er det dette året vi har fått føle på krig og ufrihet i et land som ikke ligger så langt vekk. Det gjør noe med oss. Når demokrati, folkestyret og freden er truet blir det ekstra viktig å hegne om frivilligheten.

Selv om 2022 har stått i frivillighetens tegn, er det mange som opplever at to år med pandemi har gjort noe med frivilligheten. Det er ikke alle som er tilbake og det er kanskje ikke like lenger så lett å be folke stille opp. Med bakgrunn i pandemien og med trusselen mot frihet og fred blir det ekstra viktig å sikre frivilligheten gode kår også i årene fremover.         

Frivilligheten er viktig i så mange ulike dimensjoner. Den bygger broer mellom folk, skaper samhold og formidler kunnskap og kompetanse. Samtidig holder den oss i aktivitet, samler folk med felles interesser og behov og styrker lokal tilhørighet.

Frivilligheten i Østfold bidrar med aktiviteter og deltakelse over alt i samfunnslivet. I fylket vårt er det tusenvis av ulike lag og foreninger. Idrettslag og friluftsorganisasjoner holder oss fysisk aktive, mens musikk, korps, kor og teater gir oss flotte kulturopplevelser og bygger kulturell kompetanse.

Jeg er stolt av den gode dialogen vi har og hvordan det aktivt jobbes for å skape nettverk, kunnskap og kompetanse. Vi skal sørge for at det gode arbeidet som har blitt gjort på frivillighetsområdet blir videreført og styrket i nye Østfold fylkeskommune.

Støtteforeninger hjelper mennesker med helseproblemer og andre livsutfordringer, politiske- og ulike interesseorganisasjoner bidrar til å skape et aktivt demokrati, og beredskapsorganisasjoner bidrar til å skape trygghet og hjelper oss når vi trenger det som mest.

Alt dette innebærer en enorm sosial kapital og bærekraft, men også en betydelig økonomisk bærekraft.

Frivilligheten bidrar stort til verdiskaping i samfunnet. Tall fra SSB viser at frivillig arbeid bidro med en verdiskaping tilsvarende 78 milliarder kroner på nasjonal basis i 2018. Dette viser hvor viktig frivilligheten er for å skape levedyktige lokalsamfunn.

Frivilligheten kan aldri tas for gitt, men dersom frivilligheten får de riktige vilkårene og midler, er jeg helt overbevist om at frivilligheten er klar til å aksle på seg større oppgaver.  Skal vi utnytte det fulle potensialet som ligger i frivilligheten, så gjenstår likevel en del. Særlig tror jeg at frivilligheten kan være med på å gjøre en forskjell innen bærekraftsarbeidet, den enorme omstillingen som verdenssamfunnet står overfor. Her kan frivilligheten og fylkeskommunen i større grad spille på lag. Vi kan både hver for oss og sammen ta hver vår del av ansvaret. Her har de regionale organisasjonene vist veg på en forbilledlig måte på mange ulike vis gjennom aktiviteter og implementering av bærekraftsarbeidet i egne organisasjoner.

Fylkeskommunen har som mål å være en trygg og forutsigbar samarbeidspartner, og vil fortsatt ha støtteordninger som vil gi frivillige organisasjoner frihet og forutsigbarhet i sitt arbeid.

Sammen skal vi gjøre lokalsamfunnene våre til enda bedre steder å bo og leve, med et yrende tusenvis av aktiviteter gjennom hele året og folkeliv. Og ikke minst et aktivt og levende demokrati, hvor alle stemmer blir hørt.

Sammen skal vi skape et rikt og mangfoldig samfunn, der alle bidrar og er inkludert, og som alle føler seg som en del av.

Siv