Arbeiderpartiet ønsker aktive eldre

Østfold Arbeiderparti ønsker at de eldre i fylket skal få gode kulturtilbud

original_1478638195_5633926

Østfold Arbeiderparti er en varm forsvarer for den kulturelle spaserstokken som bringer kulturtilbud ut til de eldre i Østfold. Det er viktig at de som har bygd landet også får ta del i gode kulturtilbud i sin hverdag.

Likeledes er eldre en av våre største ressurser når det gjelder frivillighet, og Østfold Arbeiderparti støtter Østfoldhelsa`s arbeid med styrking av frivilligheten. Det er viktig å skape gode møteplasser for eldre – og aktivitetstilbud av ulik art.

Sosiale møteplasser motvirker ensomhet og bidrar til friskere eldre.

Signe Øye
Leder av veteranutvalget i Østfold Arbeiderparti 

Inger-Christin Torp
Arbeiderpartiets fylkestingsgruppe