Bilde av Rune i Kulåsparken

Vi gleder oss til nye Østfold!

Nye Østfold fylkeskommune vil fra 1.1.2024 få ansvar for videregående skoler, fylkesveier, kultur, kollektivtransport, tannhelse, skoleskyss og transport av funksjonshemmede. I tillegg til driftsoppgavene vil fylket få ansvar for utvikling i Østfold gjennom blant annet overordnet planarbeid, næringsutvikling og miljøoppgaver.

I Østfold Arbeiderpartis fylkesvalgprogram peker vi på at samarbeid blir viktig for å bygge samhold og felleskap i nye Østfold: «Vi må sikre et samarbeid der alle kan se ut over sine egne kommunegrenser og dra sammen. Vi må unne hverandre å lykkes. Vi må vise i praksis at vi er et helhetlig fylke ved å gjøre det enkelt å reise rundt i hele Østfold. Det må være like lett å dra til Fredrikstad eller Askim som det er å dra til Oslo».

I Østfold har vi lange tradisjoner for internasjonalt samarbeid, for eksempel gjennom samasrbeidsavtaler med Region Värmland, Västra Götalandsregionen og Region Nordjylland, Assembly of european regions, Baltic Sea States Subregional Co-operation, Conference of Peripheral Maritime Regions, Nordsjøkommisjonen og Svinesundskomiteen. 

I Østlandssamarbeidet samarbeider vi med de andre fylkene rundt oss, og vi har parterskapsavtaler med kommuneregionene og en rekke andre relasjoner og samarbeid med og mellom kommunene i Østfold.

Vi ønsker å videreføre og etablere nye arenaer for samarbeid slik at vi kan utnytte den kraften som ligger i et regionalt samarbeid. Østfold fylkeskommune skal være en god og tilgjengelig samarbeidspartner for kommuner, næringsliv og frivillig sektor. Det er et mål at fylkeskommunen skal støtte kommunene i krisesituasjoner og bistå med det fylkeskommunen kan tilby.    

I Østfold er vi avhengig av at alle får gjennomført utdanningen sin, at alle har tilgang på en god jobb, godt klima, gode friluftsområder og gode muligheter for å reise dit de skal. Det skal være godt for alle å leve og bo i Østfold. Alt innenfor rammene av en bærekraftig utvikling for den enkelte, for samfunnet, og for framtidige generasjoner.

Skal vi lykkes med nye Østfold, må alle dra i flokk og vi må jobbe sammen. Østfold Arbeiderparti vet at vi kan klare det. Vi gleder oss til nye Østfold!

Husk at det er to valg i år – både til kommunestyret og til fylkestinget!

Rune Fredriksen

Gruppeleder for Viken Arbeiderparti i fylkestinget og

3. kandidat til fylkestingsvalget for Østfold Arbeiderparti