Nei til sosial dumping til sjøs i Norden

Det var den sosialdemokratiske gruppen som fremmet medlemsforslaget som et enstemmig utvalg stiller seg bak. Stein Erik Lauvås som la frem forslaget er fornøyd med at hele utvalget stiller seg bak forslaget. Dette var et veldig viktig signal fra et enstemmig utvalg som viser at vi i Norden vil arbeide mot sosial dumping også innenfor sjøfarten.

Trontaledebatt

Det startet i Norge

Utgangspunktet for den sosialdemokratiske gruppens bekymring er et forslag fra et regjeringsoppnevnt utvalg i Norge. Der foreslår de å gi rederiet Colour Line anledning til å registrere seg i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS). Det innebærer at rederiet kan ansette utenlandske sjøfolk til en lavere lønn enn det som er tilfelle for norske ansatte. 700 norske sjøfolk kan da miste jobben. 

Nordisk råd anbefaler Nordisk ministerråd å jobbe aktivt for å motarbeide forslag som fører til sosial dumping for eksempel innen sjøfarten, og for å bygge opp under et regelverk som beskytter den nordiske modellen for lønns- og arbeidsvilkår.

Utdrag fra utvalgets vedtak

Nordiske konsekvenser

Det danske rederiet DFDS varsler at også de må vurdere å flagge ut sine skip hvis Colour Line gis anledning til å flagge ut til NIS. Til norske medier har ledelsen i DFDS påpekt at en utflagging for Colour Line vil gi en konkurransefordel som DFDS bare kan møte ved å gå samme vei. Dermed kan flere tusen nordiske sjøfolk risikere å miste jobben. Også det norske rederiet Fjordline har understreket at en utflagging vil få konsekvenser for deres konkurransesituasjon. 

Det finske medlemmet i utvalget for vekst og utvikling Ville Skinnari frykter at en utflagging i Norge også kan spre seg til fergefarten i Østersjøen. 

Denne utviklingsretningen er urovekkende. Vi vil jobbe mot sosial dumping og for rettferdige arbeidsvilkår for alle nordiske arbeidstakere. Hvis vi mislykkes med dette vil det ødelegge for den nordiske velferdsmodellen og konkurransen blir ubalansert. Vi behøver klare spilleregler i de nordiske arbeidsmarkedene som gjelder for alle.