Julehilsen fra Stortinget

Julehilsen fra Solveig, Elise og Stein Erik

Denne høsten har det vært store endringer i stortingsgruppa, og arbeidet i Stortinget. Etter stortingsvalget ble Jon Ivar Nygård, Elise Waagen og Stein Erik Lauvås valgt inn på Stortinget fra Østfold. Det ble raskt endringer da vi med stor glede fikk Jon Ivar Nygård inn i regjering som samferdselsminister. En positiv effekt av dette var at Solveig Vitanza nå er inne på Stortinget som vara for Jon Ivar Nygård.

Arbeidet på Stortinget denne høsten har i stor grad vært knyttet opp til behandling av statsbudsjettet og budsjettavtale med SV. Etter åtte år i opposisjon har landet endelig fått en ny regjering, og ny kurs. Blant noen sakene som kan nevnes er brillestøtte til barn, gratis SFO for førsteklassinger fra neste skoleår, billigere barnehager, en betydelig økning av kommunenes frie inntekter og feriepenger på dagpenger.

I det daglige arbeidet har vi ofte kontakt med bedrifter, organisasjoner og foreninger fra Østfold. Dette er kjærkomne innspill som vi løfter inn til de aktuelle komiteene og departementene. Terskelen skal være lav for å ta en prat med oss. Ikke nøl med å ta kontakt, vi er her for dere!

Økt smittetrykk påvirker også arbeidet i Stortinget. Regjeringen vår kom raskt på banen med kompenserende tiltak. Kompenserende tiltak og krisepakker må behandles av Stortinget, og det må sikres et flertall. Mange har gjennom pandemien tatt kontakt for å gi tilbakemelding på hvordan de ulike ordningene treffer. Dette setter vi stor pris på. Situasjonen endrer seg, og behovene er ulike.

Koronapandemien er en viktig påminnelse av at vi trenger fellesskapet. Vårt felles mål for 2022 er å iverksette mest mulig sosialdemokratisk politikk, til det beste for Østfold.

Med ønske om en riktig god jul og et godt nytt (korona-fritt) år.

Elise, Stein Erik og Solveig