BYENE BETALER-BOMPENGETROLLET SPRAKK

FRP er ute å vingler rundt i bompengedebatten

Stein Erik

FRP er ute å vingler rundt i bompengedebatten, det siste er at de har lovet at det skal bli lettelser i bompengebetalingen for folk flest, de har gått bort fra garantien om et bompengefritt Norge med FRP i regjering som jo var velgerløftet til FRP, men som de har brutt med glans og istedenfor setter rekord i bompengeinnkreving fra folk flest.

Men nå skal altså folk flest få mindre bompenger når byene skal betale mer. Hva i all verden ? tror FRP folk flest er fullstendig dumme i hodet ? Det vi nå hører fra FRP er egentlig en like stor bompengebløff som et bomfritt Norge med FRP i regjering.

Når FRP nå kommer opp med en løsning som skal pålegge « byene» å betale mer for veibygging er det jo grunn til å spørre seg om FRP fullstendig har mistet grepet i sin desperate kamp for å endre virkligheten de selv har vært med å vedta de siste 6 årene. Byene består av folk som bor der, byene er kommuner som skal gi sine innbyggere tjenester innen skole, eldreomsorg og barnehager, for å nevne noe.

Når FRP nå mener at « byene» skal betale mer for bompengepakker så er det fremdeles folk flest som må betale. Det blir mindre penger til skole, til omsorg og til barnehager, regningen for FRP sine brutte løfter i bompengegarantien blir elegant kastet over på folk flest, det er bare at det er « byen» som betaler, ifølge FRP sin logikk.

Byene våre har stort sett bare en lommebok, det er overføringer fra staten og en skattedel som i stort er inntektskilden til våre byer. Dersom FRP ikke forstår dette står det dårligere til med kunnskapen om kommuneøkonomi i FRP enn hva jeg fryktet. FRP er med sin « nye» løsning fortsatt Bompengetrollet som sprakk når de fikk lyset på seg.

Folk flest er ikke dumme, folk flest forstår at FRP ikke leverer på sine bompengeløfter, folk flest forstår at FRP ikke er til å stole på når bompengeløftene serveres. Og folk flest ser at kommunene kommer i annen rekke for denne regjeringen der skattekutt til landets rikeste har størst fokus.

Arbeiderpartiet mener kommunene trenger mer penger til eldreomsorg, skole og barnehage og vi har også satt av vesentlig mer enn regjeringen har gjort de siste 6 årene. Arbeiderpartiet ser de store utfordringene kommunenorge står ovenfor de nærmeste årene når omsorg og helsehjelp skal leveres til innbyggerene.

At Finansminster Siv Jensen og FRP nå sier at byene må betale mer for sine bypakker bidrar ikke til å løfte kvaliteten i tjenestene som innbyggerene i disse byene skal få. Og de innfrir ikke løftet om et bompengefritt Norge.

Stein Erik Lauvås Stortingsrepresentant og leder i Østfold Arbeiderparti