Jonas Gahr Støre i vandrehallen på Stortinget

Det går mot regjeringsskifte

av: Svein Roald Hansen

Meningsmåling etter meningsmåling bekrefter at et flertall vil ha ny, Arbeiderparti-ledet regjering. En ny politisk kurs for landet og en politikk for flere i arbeid, sterkere velferdstjenester i kommunene og en rettferdig klimapolitikk.  NRKs «supermåling» forleden bekreftet bildet. Arbeiderpartiet er i siget og på noen målinger igjen det største partiet.

stortingsrepresentant

Svein Roald Hansen, stortingsrepresentant for Østfold Ap

En regjering med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV er det flest vil ha.  Jonas styrker seg som statsministerkandidat hos stadig flere. Landsmøtet og det nye partiprogrammet har gitt energi i partiorganisasjonen, selv om vi ikke fikk vært sammen i landsmøtesalen.

           

 Vi kan gå ut i valgkampen med et tydelig budskap. Ledige må i arbeid, for mange står utenfor arbeidslivet og må hjelpes inn. NAV må styrkes. Vi skal ha en storrengjøring i arbeidslivet fordi vi vil ha slutt på sosial dumping, snusk og fanteri. Arbeidstilsynet må styrkes og fagbevegelsen få en større rolle.

            

Kommunene må settes bedre i stand til å bygge ut barnehager og skoler, eldreomsorg og helsetjenestene. Det trenger mer penger. Men vi trenger også en tillitsreform som tar kreftene bort fra detaljstyring og rapportering og overlater mer ansvar til barnehageansatte, lærere og ansatte i eldreomsorgen.

           

 Vi må kutte klimagassutslippene og det haster. Det må skje på en måte folk opplever som rettferdig. Forurenser må betale, men byrdene må fordeles bedre, hvis folk skal stille opp. Mer av avfallet må bli til ressurser. Her ligger vi godt framme i Østfold, bl a med en gjenvinningsindustri på Øra i Fredrikstad. Ek eksempel på klimapolitikk for kutter utslipp g skaper jobber.

            

Kursen er satt. Budskapet er vedtatt. Nå skal vi ut og engasjere folk og vinne velgere for Arbeiderpartiets regjeringsprosjekt.