Hurdalsplattformen – et godt utgangspunkt for Østfold

av: Stein Erik Lauvås, leder for Østfold Arbeiderparti og stortingsrepresentant

Arbeiderpartiet og Senterpartiet har i dag lagt frem Hurdalsplattformen. En plattform som gir et godt utgangspunkt for Østfold – ikke minst for at vi skal få tilbake det gamle fylket vårt.

Hurdalsplattformen slår fast at etter 8 år med økte forskjeller og sentralisering skal regjeringen flytte makt til vanlige folk på alle området i samfunnet. Plattformen bygger rundt visjonene Arbeiderpartiet og Senterpartiet har for Norge og for hvordan vi sammen skal skape grunnlag for gode liv i hele landet.

Sammen setter vi følgende mål for det arbeidet vi skal gjøre i regjering:

Vi vil gjøre trygt arbeid til alle til jobb nummer énVi vil utvikle hele NorgeVi vil føre en rettferdig klimapolitikk som kutter utslipp og skaper jobberVi vil bekjempe ulikhet og urettferdighetVi vil satse på kunnskap og praktisk læring gjennom hele livetVi vil gi folk tryggheten tilbake i hele landetVi vil ha en offentlig helse- og omsorgstjeneste i verdensklasseVi vil gjøre en forskjell i verden

Stein Erik Lauvås

Stein Erik Lauvås, leder for Østfold Arbeiderparti og stortingsrepresentant

Hurdalsplattformen er god sosialdemokratisk politikk for vanlige folk. Ved å sette vanlige folk først ruster vi også Norge for de store oppgavene som nå venter oss i møte med klimakrise, digitalisering og utfordringene velferdsstaten står overfor. Sterke fellesskap, høy tillit og små forskjeller er avgjørende for at folk trygt kan være med og utvikle Norge. Det er ved å bygge på det beste med landet vårt at vi får folk med på store samfunnsløft. Folk stiller opp for fellesskapet når fellesskapet stiller opp for dem.

Sammen skal vi nå se på våre endringer til Høyre-regjeringa sitt reviderte statsbudsjett, og vi skal jobbe for å nå de store og små målene i Hurdalsplattformen igjennom denne stortingsperioden.