Østfold Arbeiderparti på sporet

Styret i ØAP står fast på tidligere vedtak om trasévalg og er klare på at nye omkamper ikke endrer trasévalget, men bare forsinker utbyggingen.

Jernbane i sentrum

Med bakgrunn i at Sarpsborg sliter med å bestemme seg for sporvalg, ble det nye Inter City sporet drøftet i fylkespartiets styre mandag.

Østfold Arbeiderparti har på årsmøter og årskonferanser slått fast at Østfold er absolutt best tjent med at jernbanen går gjennom sentrum i byene.

Et godt jernbanetilbud øker byenes attraktivitet. Derfor har Norges største byer jernbanestasjon i sentrum. Togets store fortrinn skal være at det bringer oss fra sentrum til sentrum i Østfolds byer. Det gir kortest reisetid for flest reisende.

Østfold Arbeiderparti krever at enigheten mellom Østfolds kommuner om trasèvalg gjennom byene, og vedtaket om utbygging av Østfoldbanen nordfra og sørover legges til grunn. Dette innebærer oppstart fra Sandbukta – Moss – Såstad og sammenhengende utbygging av dobbeltspor mellom Oslo og Seut (Fredrikstad) som skal være ferdig innen utgangen av 2024. Innen utgangen av 2026 skal dobbeltsporet være forlenget til Sarpsborg (Hafslund). Planlegging videre til Halden må forseres slik at dobbeltsporet er ferdig frem til grensen senest innen 2030. I tillegg må det legges planer for overføring av gods fra vei til bane gjennom et dobbeltspor fra Halden og gjennom Sverige (Øksnered).