Haldenreaktoren og nye muligheter

Haldenreaktoren er en del av vår felles historie. Reaktoren er inne i sin siste fase, men kunnskapen og arven må føres videre. Det er viktig både for Halden og for en verden som trenger at vi går foran i arbeidet for sikker avvikling.

linn

Stolt historie 

For tiden går det en TV-serie om Tsjernobyl-ulykken. Den kritikerroste serien viser hvor avhengige vi er av at dyktige fagfolk vet hva de gjør, når de håndterer en av menneskets mest uregjerlige oppfinnelser: Atomkraften.

Atomkraft skaper sterke følelser. Men uavhengig av om man er for eller mot atomkraft tror vi alle kan enes om at arbeidet som er lagt ned i Haldenreaktoren har vært viktig for atomsikkerheten i verden. Haldenserne har god grunn til å være stolte av spisskompetansen og forskningen som har vokst frem i byen. Nå er planleggingen med å ta ned reaktoren i gang.

Arbeidsplasser kommer sjeldent rekende inn Iddefjorden, det var derfor gledelig at Norsk Nukleær Dekommisjonering ble lagt til nettopp Halden.

Institutt for energiteknikk (IFE) har i mange år vært et lokomotiv for næringsutbygging. Mange bedrifter innenfor ulike felt har sitt utspring fra kompetansemiljøet på IFE. Dette er verdifulle ringefekter vi må ta vare på. Det er ingen grunn til at Halden med avviklingen av reaktoren, skal avvikle sin særegne posisjon innenfor atomkraft. Nå starter en ny epoke med nye muligheter, disse mulighetene bør vi gripe med begge hender.


Kunnskap og trygghet 

Haldenreaktoren skal demonteres bit for bit.  Da har vi muligheten til å sette gullstanderen for trygghet. Arbeidet som skal gjøres i Halden kan bli et rammeverk og forbilde for andre land som skal i gang med å avvikle sine reaktorer. Dette er omfattende arbeid som kommer til å kreve arbeidskraft, kompetanse og innovasjon.

Det er mange kloke hoder i Halden, og Østfold. Det ingen gode grunner til at ikke dekommisjoneringsarbeidet skal kunne gjøres av haldensere og østfoldinger. Skal dette bli en realitet må vi sørge for at utdanningsmulighetene finnes lokalt.  Det bør bygges et tett samarbeid mellom videregåendeskoler, høyskolen og fagskoler, slik at våre ungdommer kan få ta del i den nye historien som skal skrives med dekommisjoneringen av Haldenreaktoren.

Arbeiderpartiet har stilt skriftlig spørsmål til forsknings- og høyere utdanningsminister, Iselin Nybø om hvilke ambisjoner hun har for at Høgskolen i Østfold skal bli en viktig partner i arbeidet med dekommisjonering, og om studietilbudet kommer til å bli tilpasset behovet for arbeidskraft i Halden. Dette er viktig spørsmål som vi må ha svar på.

I arbeidet med dekommisjonering av Haldenreaktoren skal det i årene som kommer skapes løsninger ingen andre har tenkt på tidligere. Dette bør være grobunn for å skape nye arbeidsplasser, men innovasjon er risikofylt og kapitalkrevende arbeid. Det er en politisk oppgave å sørge for at arbeidet som skal skje i Halden, skaper ringvirkninger i Halden.

Haldens historie innenfor atomteknologi og sikkerhet er langt fra over. I arbeidet med dekommisjoneringen skrives nå et nytt kapitlet. Vårt mål må være at vi som fellesskap løser denne oppgaven så godt at Halden blir verdenshovedstad for trygg avvikling av atomreaktorer.

Linn Laupsa, Ordførerkandidat Arbeiderpartiet
Elise Bjørnebekk-Waagen, Stortingsrepresentant (Ap)