Viken og de ansatte

Viken fylkeskommune er fortsatt under etablering og det er mange små og store avklaringer og tilpassinger som gjenstår. I den forbindelse vil jeg peke på betydningen av et godt samarbeid med de ansatte i Viken fylkeskommune.

To studenter sitter og jobber. Foto: Øivind Haug

Viken fylkeskommune har etablert et Partssammensatt utvalg (PSU) som skal behandle saker som gjelder forholdet mellom Viken fylkeskommune og de ansatte. Ansatte og tillitsvalgte skal involveres i byggingen av den nye organisasjonen gjennom gode ordninger og prosesser for medvirkning. Partssammensatt utvalg skal være en arena for gjensidig informasjonsutveksling, diskusjon og konsultasjon mellom fellesnemnda og de ansattes organisasjoner på veien mot etableringen av Viken fylkeskommune. Gjennom samarbeidet i utvalget skal ansatte sikres medvirkning i saker som gjelder forholdet mellom den nye fylkeskommunen og de ansatte.


Viken fylkeskommune er en stor organisasjon med mange tusen ansatte. I plattformen til de rødgrønne partiene skriver vi blant annet: «Fylkeskommunen skal være en seriøs arbeidsgiver som involverer partene og som lytter til de berørte når endringer skal skje. Fylkesrådet vil som hovedregel at fylkeskommunen skal lyse ut og ansette i hele, faste stillinger. Som innkjøper har fylkeskommunen et ansvar, og en mulighet, til å ta gode valg og påvirke markedet i positiv retning. Vi vil jobbe for at Viken skal være en foregangsregion i kampen mot sosial dumping, arbeidslivskriminalitet og svart økonomi. Fylkesrådet vil jobbe systematisk mot svekkelser av norske lønns- arbeidsvilkår.»


Vi ser fram til et fortsatt godt og konstruktivt samarbeid med de ansatte om utvikling og drift av Viken fylkeskommune.


Rune Fredriksen

Gruppeleder Viken Arbeiderparti