En viktig dag for folkehelsa

Torsdag var en viktig dag for barn og unges helse. Arbeiderpartiet har ved flere anledninger fremmet innføring av en time fysisk aktivitet hver dag i 1.-10. trinn

Elise Bjørnebekk-Waagen tar oppgjør med Høyres Ingjerd Schou og påpeker at fakta etter nær 4 år med Høyre og FrP-styre er at nesten ingen benytter seg av det såkalte «fritt behandlingsvalg».

Torsdag sendte Stortinget bestilling til regjeringen som må lage en ordning som sikrer alle barn og unge en time fysisk aktivitet i skolen hver dag.

God vaner som varer

Skal alle ha like muligheter, må vi investere mer i det som sikrer barna våre trygge og gode oppvekstsvilkår, og det som når de yngste før de blir psykisk eller fysisk syke. Etablerer man sunne vaner tidlig, er det større sjanse for at det videreføres videre i livet. Arbeiderpartiet mener det neste store helseløftet i Norge må handle om barn og unge.

Aktivitet timeplanen

Feilernæring, overvekt, og livsstilsykdommer er økende blant norske barn og unge.

I forebyggende arbeid er det godt dokumentert at det er brede universelle tiltak som har best helsegevinst. Skolen har et uutnyttet potensiale for folkehelsearbeid. Gjennom tiltak rettet mot skolen nås alle barn uavhengig av foreldrenes bakgrunn og inntekt. Vi vet at det er store gevinster av økt aktivitet og det er ingen motsetning mellom å hente kunnskap samtidig som vi legger til rette for mer aktivitet i skolen. Økt fysisk aktivitet hos barn er et av de viktigeste tiltakene vi kan gjøre i felleskap for å skape gode vaner som varer livet ut.

Gode erfaringer

Flere skoler har gjennom lokalt engasjement og tilpassing innført daglig fysisk aktivitet. God erfaringer for gjennomføring er høstet og viser at det er mulig å kombinere læring og aktivitet. Et eksempel er Skjønhaug skole i Trøgstad har stort fokus på fysisk aktivitet gjennom programmet «løp og spis». Et annet eksempel er Drammen kommune, her har kommunestyret gjort vedtak om at alle elever får en time fysisk aktivitet hver dag fra og med skoleåret 2015-2016 innenfor ordinært timetall.

Positive effekter

I Folkehelsemeldingen – Mestring og muligheter Meld. St. 19 (2014-2015). Viser regjeringen selv til gode erfaringer med fysisk aktivitet i skolen. Forskning viser sammenhenger mellom fysisk aktivitet og kognitive ferdigheter, og positive effekter er synliggjort i gjort i blant annet i Valdermarsvik i Sverige. Det rapporteres om positiv påvirkning for de elevene som har deltatt. Dette gjelder ferdigheter i lesing, engelsk og matematikk. I tillegg har elevene blitt roligere og de trives bedre på skolen.

Ap, Sp, SV, KrF og Venstre står bak Helse og-omsorgskomiteens innstilling til Stortinget:

Stortinget ber regjeringen fremme sak for Stortinget om en ordning som sikrer elever på 1.-10. trinn minst en time fysisk aktivitet i hver dag innenfor dagens timeantall, og at det finansiers som et folkehelsetiltak.

Arbeiderpartiet har ved flere anledninger fremmet dette forslaget. Nå ser vi realiteten av en ny politisk situasjon på Stortinget. Dette er en seier for barn, unge og vår felles folkehelse.

Elise Bjørnebekk-Waagenstortingsrepresentant