Nå tar vi ekstra ansvar!

Nå er tiden inne for at vi som enkeltmennesker og organisasjon tar vårt ansvar.

En eldre kvinne geleides gjennom gangene av et sykehjem av en sykepleier. Foto: Øivind Haug

Østfold AP ber alle sine medlemmer om å følge de faglige rådene som kommer fra helsemyndighetene og andre lokale og sentrale myndigheter.Om vi ikke gjør det for egen del så gjør det for andres. Vi har alle et ansvar for å bidra til at ikke smitte spres. Vi har alle et ansvar for å ikke gå amok i butikkene. Vi har alle et ansvar for at samfunnet vårt kan fungere også under krevende forhold. Vi har ganske enkelt ansvar for andre.

Nå står vi best sammen om vi sørger for at vi fysisk står et stykke unna hverandre.

Det hindrer ikke at vi ikke kan bidra!

For de som har mulighet, kan man:

•             organisere mathenting til de som behøver.

•             man kan organisere barnepass slik at helsepersonell og andre kritiske samfunnsoppgaver kan fungere.

•             man kan gjennom sosiale media bidra til at vi ikke sprer frykt med å dele falske nyheter om dette, og jo, det er selvsagt noen som synes det er fornuftig å legge ut falske nyheter også om dette.

Vi kommer til å komme oss gjennom dette, om vi alle legger godviljen og fornuften til.

Jeg håper vi, som medlemmer i Østfold AP, kan gå foran med de gode eksemplene lokalt og bidra til at både enkeltmennesker, bedrifter og organisasjoner kan komme gjennom denne situasjonen på best mulig måte.

Østfoldsamfunnet har mange kvaliteter, samhold, flinke folk og sunn fornuft er tre eksempler. Nå får vi gjøre vårt beste!

Stein Erik Lauvås

Stortingsrepresentant

Østfold Arbeiderparti