Helikopterkapasiteten på Rygge skal styrkes

Rygge skal tilføres tilstrekkelig mannskap/helikoptermaskiner for å sikre spesialstyrkene mobilitet. Modellen i langtidsplanen er at dette skal skje innen 2019/20.

Helikopterkapasiteten på Rygge skal styrkes

Statssekretær Øystein Bø i Forsvarsdepartementet forsøker å så tvil om vi står ved enigheten om langtidsplanen når det gjelder å styrke mobiliteten til spesialstyrkene på Rena med egne helikoptre plassert på Rygge. Dette er det overhode ikke grunnlag for.

Det langtidsplanen ikke avklarte var hva slags hær skal vi ha i fremtiden. Dette skjøv regjeringen foran seg i en ny landmaktutredning. Den skal behandles i Stortinget til høsten. Utredningen må blant annet vurdere om Hæren i Nord-Norge skal ha bedre helikopterkapasitet enn kun å lene seg på rednings- og kystvakthelikoptrene.

Vi mener det er gode grunner til at vi også skal ha egne helikoptre til Hæren på Bardufoss. Det rokker ikke ved at vi skal tilføre Rygge helikoptre og mannskap for å gi spesialstyrkene mobilitet.

Anniken Huitfeldt, Arbeiderpartietleder av utenriks- og forsvarskomiteenSvein Roald Hansen, Arbeiderpartietmedlem av utenriks- og forsvarskomiteen