Lokal velferd

Kommunene våre står i førstelinjen når det gjelder å skape gode og trygge lokalsamfunn med alt det fører med seg av oppgaver. Innbyggerne skal ha gode og velfungerende tjenester fra sin kommune innen skole, helse, omsorg, vei, vann og kultur for å nevne noe. I tillegg skal viktige saker på næringsutvikling og klima og miljøsaker ivaretas på en betryggende og god måte.

original_1478640707_2669995

Politikere og ansatte i østfoldkommunene våre jobber hver dag for å få dette til. Det er mye kreativitet og god jobbing der ute i kommunene for å nå målsetningene om gode, trygge og livskraftige lokalsamfunn, i by og bygd.

For at kommunenes politikere og ansatte skal kunne få utnytte sitt handlingsrom lokalt trenger vi en god finansiering av kommunene våre. Regjeringens forslag til nytt inntektssystem sørger for at de aller fleste østfoldkommunene taper penger, både på kort og lang sikt. I tillegg sørger regjeringens forslag for at en rekke kommuner vil bli tvunget inn i en kommunesammenslåing som ikke er ønsket lokalt. Regjeringen har sagt at kommunesammenslåing skal være frivillig men med dette forslaget sørger de effektivt for at frivilligheten i kommunesammenslåinger i realiteten blir borte.

Nå får vi se hva som tilslutt blir vedtatt i Stortinget, at Arbeiderpartiet vil stemme imot regjeringens forslag slik det nå ligger er det ingen tvil om. Forslaget til inntektssystem ivaretar ikke Arbeiderpartiets målsetning om rettferdig fordeling og vil ikke sørge for at målet om mest mulig likeverdig tjenestetilbud til innbyggerne blir ivaretatt slik Arbeiderpartiet vil og slik partiets landsmøte har vedtatt.

Arbeiderpartiet er opptatt av at vi har et tilpasset og mest mulig rettferdig inntektssystem for kommunene. Regjeringen forslag går i feil retning og vil ikke bidra til at kommunene i Østfold kan videreutvikle og forbedre velferdstjenestene til sine innbyggere.

Forslaget er nå ute på høring og vil komme til beslutning i Stortinget før sommeren. Jeg oppfordrer til å ta del i debatten om noe av det viktigeste vi har, våre felles kommunale velferdstjenester.

Stein Erik LauvåsStortingsrepresentant og leder Østfold Arbeiderparti