Det nye kulturløftet

For Arbeiderpartiet er kunst og kultur helt grunnleggende for å skape gode liv og et godt samfunn, skriver Arbeiderpartiets stortingskandidater fra Østfold.

Nærbilde av et orkester som øver i Operaen. Foto: Øivind Haug

Kulturløftet

Kultur er ikke bare gode opplevelser som gir oss etterlengtede pusterom i en krevende hverdag. Kultur åpner nye perspektiver, får oss også til å tenke nye tanker, se nye sammenhenger og se verden med nye øyne. Kulturen skaper ny forståelse, bryter ned barrierer og skaper nye og sterkere fellesskar.

I et samfunn som vektlegger demokrati, fellesskap og ytringsfrihet, er kulturpolitikken derfor helt nødvendig.

Men mange får ikke muligheten til oppleve kultur. Bakgrunn, økonomi og livssituasjon har mye å si for hvem som får delta. For oss er det uakseptabelt. Kulturpolitikken skal sørge for at alle får mulighet til å oppleve ulike typer kultur gjennom hele livet og i hele landet.

Da Arbeiderpartiet kom til regjeringsmakt 2005, startet vår regjering en historisk satsing på kultur. Gjennom Kulturløftet løftet vi kulturpolitikken både politisk og økonomisk. Vi økte kulturens andel av statsbudsjettet hvert år til vi nådde målet om 1 prosent i forslaget til budsjett i 2014. Styrkingen ga viktige løft til hele kulturfeltet, skapte større aktivitet over hele landet, gjorde at flere kunne få oppleve kultur, og at flere kunne leve av å skape kultur.

Da Frp og Høyre overtok i 2013, stoppet kultursatsingen helt opp. Siden har kulturens andel av statsbudsjettet sunket hvert eneste år. Denne passiviteten har gjort at kulturlivet har gått glipp av store satsinger, og at vi er blitt fattigere som nasjon.

Arbeiderpartiets mål for neste stortingsperiode er klart: Det trengs et nytt løft for kulturen!

Det nye kulturløftet er en konkret plan for hva Arbeiderpartiet vil gjøre på kulturfeltet de neste årene. Kulturpolitikken skal igjen være i toppsjiktet politisk og økonomisk. Arbeiderpartiet vil at ambisjonene for kulturlivet skal heves, og tersklene for deltakelse skal senkes. Sentralt står målet om å trappe opp kulturens andel av statsbudsjettet til 1 prosent. Styrkingen skal komme hele landet til gode og sørge for at alle skal få muligheten til å oppleve kultur.

For oss trenger kulturpolitikk ingen annen begrunnelse enn den verdien kunst og kultur har i seg selv, og den verdien den gir for alle som får ta del i den. Men det å satse på kultur gir også store ekstragevinster.

Vi vet at kulturopplevelser bidrar til god folkehelse og er det som gir livene våre spennende innhold.

Kulturpolitikken bidrar også til næringsutvikling og arbeidsplasser. Ved å satse kan vi skape flere arbeidsplasser innenfor kunst og kultur og gjøre det enklere å livnære seg som kunstner.

Gjennom satsing på kunst og kultur styrkes også Norges profilering og tiltrekningskraft internasjonalt.

Vi har ikke råd til å la være å prioritere kulturpolitikken!

Det nye kulturløftet skal gi oss hundrevis av kulturløft i alle landets fylker og kommuner! Slik kan vi skape levende lokalsamfunn med et bredt kulturtilbud av høy kvalitet, der folk får flere gode opplevelser, og flere kunstnere og kulturarbeidere kan få et arbeid å leve av.

Stein Erik Lauvås

Elise Bjørnnebekk-Waagen

Svein Roald Hansen

Siv Jacobsen

Arve Sigmundstad

Stortingskandidater

Østfold Arbeiderparti