Høyre jobber mot studentene

Stortingsrepresentant for Østfold Høyre, Ingrid Schou skrev nylig et leserbrev med argumenter for at Høyre er et parti som er på lag med studentene. Selv klarte jeg ikke å ta henne eller argumentene hennes seriøst, når vi ser gang på gang at Høyre egentlig jobber mot studentene.

student

Nå er det studiestart og jeg er heldig som har fått studieplass på Høgskolen i Østfold. Jeg føler meg virkelig heldig, fordi realiteten for mange rundt om i landet er at de ikke fikk noe studietilbud. Tusener av mennesker – både unge og voksne, står uten studieplass og har en usikker tid i vente.

I en tid hvor vi ser at arbeidsledigheten er høy og stadig flere faller utenfor, er det viktig å prioritere utdanning. Vi ser at samfunnet er i endring, at en utdanning kreves i mange yrker og likevel virker det ikke som at regjeringen har planer om å gjøre noe med dette.

Regjeringen har heller ikke satset nok på studentboliger - mange av de som skal i gang med studier mangler nemlig akkurat dette. Hvordan kan Høyre mene at de er på lag med studentene når ventelistene er rekordlange og mangelen på studentbolig er et stort problem?

For noen måneder siden skulle et forslag behandles i bystyret her i Fredrikstad. Forslaget handlet om Kranen SFO som er et møtested for studenter ved Høgskolen i Østfold avdeling Fredrikstad. Her kan studentene møtes, bli kjent og etablere et godt studiemiljø. Forslaget gikk ut på at kommunen skulle gi økonomisk støtte til Kranen SFO og alle partier stemte for, med unntak av Høyre. Snakk om å være på lag med studentene!

Arbeiderpartiet derimot er et parti som tar oss studenter på alvor. For å bedre studentøkonomien og sikre flere studentboliger vil Arbeiderpartiet trappe opp studentboligbyggingen med mål om 3000 bygde boliger i året, øke tilskuddet til studentboliger til 50 prosent og fullføre opptrappingsplanen mot 11 måneders studiestøtte.

Under den andre Stoltenberg-regjeringen fikk Arbeiderpartiet også bedret utdanningsstøtten for studenter som ikke kan jobbe ved siden av studiene på grunn av nedsatt funksjonsevne, med støtte i tolv måneder i året, samt et ekstra månedlig stipend.

Det er trist at Høyre ikke tar disse utfordringene seriøst nok. Heldigvis har vi et parti som skjønner at disse utfordringene må bli ordnet opp i - for vi ønsker et samfunn der alle skal med, også studentene, fordi alle trengs.

Og det partiet er Arbeiderpartiet.

Maria Imrik

Leder i Fredrikstad AUF

Organisatorisk nestleder i AUF i Østfold