Frykter for kulturlivet

Regjeringen har foreslått å avvikle kompensasjonsordningen for selvstendig næringsdrivende som ble etablert for å demme opp for konsekvensene av korona-pandemien. Arbeiderpartiet frykter at dette vil ramme kulturlivet hardt. Derfor fremmer partiet forslag om å opprettholde ordningen.

Demokrati

Da Norge stengte var Stortinget raskt på plass med å vedta ulike ordninger for inntektssikring.

Det ble etablert en midlertidig kompensasjonsordning for selvstendig næringsdrivende for å hindre at folk ble stående på bar bakke uten inntekt.  

I krisepakken som ble lagt fram forrige mandag skroter regjeringen kompensasjonsordningen og den foreslås avviklet fra ‪1. november. Dette er for oss helt uforståelig. Et samlet kulturliv roper varsko mot å avvikle ordningen.  Kompensasjonsordningen har vært en nødvendig inntektssikringen til flere i en usikker tid, å avvikle ordningen nå vil ramme svært mange aktører i kunst- og kultursektoren.

Konsekvensen av å avvikle ordningen vil være en alvorlig kompetanseflukt. De som jobber i kulturbransjen, blir tvunget til å se seg om etter nye jobber. Da er det ingen igjen til å lage eventer, festivaler, forestillinger og konserter den dagen vi igjen kan samles.

Som følge av korona-pandemien opplever mange at fremtiden og arbeidsplassen er usikker, derfor er kompensasjonsordningen nødvendig for selvstendig næringsdrivende og frilansere på tvers av bransjer

Mange små og store kulturaktører legger ned mye innsats hver eneste dag for å skape et yrende kulturliv. Det spirer og gror – men det mange har brukt tid, penger og energi på å bygge opp  kan lett  rives ned.

Arbeiderpartiet vil i Stortinget fremme forslag om å opprettholde kompensasjonsordningen for å sikre folk inntekt og et levende kulturliv etter korona-pandemien. Vi håper at flertallet samler seg slik at det nødvendige sikkerhetsnettet som ble bygget i mars ikke fjernes for tidlig.

Elise Bjørnebekk-Waagen

Therese Thorbjørnsen