Rettferdig klimapolitikk – ikke fryktpolitikk

av: Stein Erik Lauvås, stortingskandidat for Østfold Ap

Vi må kutte utslipp, vi må bli bedre til å ta vare på naturen, lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Men klimapolitikken må være rettferdig. Jeg ser at opptil flere politikere går ut og bruker ord som at de er livredde, de er skremt og de gir inntrykk av at nå går det til helvete med hele kloden. Hva slags signal gir det til spesielt de unge, de som er framtiden. Å styre klimapolitikken basert på fryktpolitikk og skremmepolitikk vil jeg advare mot.

De fleste av oss er bekymret for klimaendringer, og for de som har levd noen år har vi sett endringer, ingen tvil om det. Statistikken og forskningen viser også at det er blitt raskere og raskere endringer i klimaet. Det er heller ingen tvil om at vi i Østfold og Norge må kutte i våre utslipp, det må resten av verdens land også gjøre, på ulike måter. Om det skal monne noe.

Stein Erik Lauvås

Stein Erik Lauvås, 3.kandidat til Stortinget for Østfold Ap

For meg og for Arbeiderpartiet er en rettferdig klimapolitikk med målrettede tiltak som faktisk gir utslippskutt det viktigeste, for det er ikke for sent for framtida, slik enkelte politikere forsøker å skremme med. Dette kan la seg gjøre, jeg vil si til ungdommen at det er håp, at det er muligheter i framtida, at utfordringene med menneskeskapte klimaendringer er løsbart. VI skal gå framtida lyst i møte, ikke med frykt og dommedagsprofetier, men med tro at politisk vilje og ny teknologi vil gi oss en god framtid.

Arbeiderpartiet vil satse på ny teknologi, på ryggen av den gamle. Vi har enorme kunnskapsressurser i vår industri her i landet, og vi skal bruke den kunnskapen til å bygge de nye arbeidsplassene, arbeidsplasser som er bra for klimaet, som er bra for landet.

I Østfold har vi sterke tradisjoner i industribygging, i skogbruk og jordbruk. I Østfold har vi muligheter til å være med å løse klimautfordringene ved å bruke kunnskapen i industrien til å finne nye produkter som skaper de nye arbeidsplassene. I Østfold kan vi bidra med kortreist mat, ferdig foredlet av dyktige folk i Østfolds næringsmiddelindustri, med råvarer levert av dyktige bønder som vil ta vare på jorda si, og skogen sin, for framtidige generasjoner.

Men skal vi få til de nye arbeidsplassene i Østfold må staten være en aktiv bidragsyter, vi må gi industrien muligheter til å drive forskning på nye produksjonsmåter, vi må satse på utdanning som etterspørres av næringslivet og vi må sørge for at dagens ungdom får bruke sin kunnskap for framtida.

Så budskapet i klimapolitikken må være at det er lov å tro på framtiden, det er lov å tro på at vi sammen finner rettferdige og gode løsninger som sikrer arbeidsplasser, velferden og klimaet.

Men at vi må ta i et tak for klimaet, det er det ingen tvil om.