Trumps Midt-Østenplan slutten for to-statløsningen

Midtøsten-planen til president Donald Trump la fram nylig innfrir de viktigste kravene fra Israel og innebærer slutten for håpet om en egen stat for palestinerne. Det vil ikke bringe fred og ikke trygghet for Israel fordi konflikten vil fortsette.

Planen gir i realiteten grønt lys fra USA til Netanyahu til å annektere Jordandalen og områdene hvor de ulovlige israelske bosettingen ligger på Vestbredden. USA har allerede akseptert Israels annektering av Golanhøyden.

Denne planen er ikke en avtale. Den er ikke inngått mellom de to partene, israelere og palestinere. Det er en amerikansk plan utviklet i nær dialog med Israel. Den innfrir de viktigste kravene fra Israel, «som retten til å annektere okkupert land og beholde bosetningene som er oppført i strid med folkeretten.» Det den tilbyr palestinerne er oppstykkede landområder som vil være under israelsk kontroll og er område til hovedstat utenfor den israelske bymuren rundt Jerusalem, som skal være Israels udelte hovedstad.

En avtale må ha legitimitet hos begge parter. Det har ikke denne planen. Det bør Norge og EU klart markere i sine kommentarer. En grunnleggende forutsetning for en varig fredsløsning er at den israelske folkerettsstridige okkupasjonen av Vestbredden og Gaza må opphøre.

Svein Roald HansenStortingsrepresentant for Ap

Bølger slår innover kystlandskapet, overskyet vær. Foto: Øivind Haug