Hvem vet best hvor «landet ligger»?

Det går en vind over landet vårt, en sentraliseringsvind. Alt skal bli bedre bare alt blir større. Det finnes gode argumenter for å sentralisere, og det finnes gode argumenter for å opprettholde spredte, levende og godt etablerte lokalsamfunn. Det som er underlig er når enkelte påberoper seg å vite best, og legger all form for undring og evne til å utforske hvordan «landet ligger».

Cecilie Agnalt

Stortinget vedtok denne måneden og slå sammen fylkene Akershus, Buskerud og Østfold til et stort rike: Viken.

Med et befolkningsgrunnlag på 1,2 millioner innbyggere argumenteres det med mer lokaldemokrati. Det tillegges ingen flere oppgaver, men et «ekspertutvalg» skal se på saken.

Arbeiderpartiene i de tre fylkene stemte mot denne sammenslutningen rett og slett fordi vi ikke har tro på reformer uten innhold eller mening.

Det er stor avstand mellom Halden og Hallingdal, google map viste sist jeg sjekket 320 km, 4t og 9 min. Noen kaller det felles bo arbeids marked.

Det kan virke som regjeringen og Høyresiden i norsk politikk bare ved å gi reformer nye ord, tror at alt blir så meget bedre. Og med nye verdibaserte ord på reformer trengs også en ny retorikk som regjeringen har hatt stort fokus på. Det meste pakkes inn i ord som nærhet, demokrati og robust.

Hadde det bare vært så enkelt. Det er nærliggende å tro at de ønsker å endre måten vi tenker på. Kritisk tenkning trenger en ny vår!

Det er ofte slik at når noe blir presentert som å være for godt til å være sant, er det ofte det!

Se bare på nærpolitireformen. Ordet NÆR, er i sist revidert utgave i norsk ordbok fortsatt definert som: like ved. Ikke langt borte!

I Sverige spøkes reformen med «när» kommer politiet?.......

Det bør ringe en bjelle når 3000 politifolk skriver under på et opprop, og er bekymret for utviklingen. Demokratiet blir utfordret når kommuner kan klage på prosess, men ikke vedtak.

Det samme gjelder pasientens helsetjeneste. Det høres fint ut, men er det pasientens helsetjeneste når avstanden er stor, tilknytning blir et fremmedord, tall og statistikk blir viktigere enn opplevd god pasientbehandling. Når pasienter blir omtalt som produksjonstall er det grunn til bekymring. Det gir ingen mening, trenger ikke være ekspert for å forstå at dette ikke er greit. «Vær ikke et tall på jorda, bry deg om flokken din» sier hele Norges helseprofessor Per Fugelli.

Modernisering er ikke nødvendigvis det samme som sentralisering. Hvilket Norge vil vi ha?

Det norske folk vil ikke sentralisere for enhver pris, vi ser det i samfunnet vårt. Politikk og endring må gi mening. Astrid Lindgren skriver: "När människor med makt slutar att lyssna på folk, då är det dags att byta ut dom."

Norge trenger en regjering som tar hele landet i bruk, ser ressursene i hver enkelt kommune, og i det norske folk. Folk vet selv hva som er best for dem, og da må de lyttes til. Derfor er Arbeiderpartiet et lyttende parti og tror på frivillighet foran tvang.

Arbeiderpartiet vet at fart aldri kan erstatte retning. Modernisering er ikke det samme som sentralisering.

Cecilie Agnalt

Gruppesekretær ØAP Fylkestingsgruppe

Østfold Arbeiderparti