Tog-mageplasket

Dobbeltspor til Halden i 2034. Tygg på den. Før valget i 2013 sa Høyre, FrP, Venstre og KrF at regjeringen Stoltenbergs plan om å nå Halden i 2030 var altfor dårlig! Nå utsetter de altså dette til 2034. Det er som vår stortingskandidat Arve Sigmundstad sa, det er «tidenes mageplask».

Svein Roald Hansen gir strykkarakter til Høyre og Frps jernbanesatsning i fylket
Regjeringspartiene og støttepartiene lekker mange godbiter fra nasjonal transportplan denne uka. Men hele planen legges først fram nærmere påske. Først da får vi se skyggesidene. Det kan være flere enn at utbyggingen fra Fredrikstad til Halden skyves ut i tid.   

Senere kommer perspektivmeldingen om utsiktene for norsk økonomi. Da får vi se hvordan de har tenkt å finansiere planene. For de skal bruke mange penger. Dobbeltsporet fra Fredrikstad til Halden er bare ikke prioritert.   På veisiden kan vi glede oss over at utbyggingen av E18 gjennom Akershus og at å gjøre noe med Riksvei 19 gjennom Moss flyttes fram i tid. Det vil vi støtte.   Historien om utbyggingen av Østfoldbanen er at når vi har sittet i regjeringen, har det skjedd noe. Når den borgerlige siden har overtatt, er det stanset opp. Utbyggingen av dobbeltsporet mellom Ski og Sandbukta gjennom under Gro’s regjeringen på 1990-tallet. Da Bondevik-regjeringen overtok, ble det stopp. Så la vi opp til nytt dobbeltspor mellom Ski og Oslo og dobbeltsporutbyggingen til Halden, Lillehammer og Skien i den nasjonale transportplanen vi la fram i 2013.   Heldigvis spiser nå tunnelmaskinene seg gjennom fjellet mellom Oslo og Ski med et nytt dobbeltspor som vi kutte reisetida på Østfoldbanen. Kanskje kommer dobbeltdekkerne så mange slipper å stå fra Moss og inn.   I Sarpsborg og Halden må man åpenbart smøre seg med en tålmodighet de fire partiene bak regjeringen sa de skulle slippe fra 2025. Men det var den gang. Nå er målet ti år senere.   Svein Roald Hansen Stortingsrepresentant for Østfold Arbeiderparti