8. Mars. Hvordan er det fortsatt mulig?

La oss bruke litt tid sammen. - I følge FN er det fortsatt ikke et eneste land i verden som har oppnådd likestilling

Cecilie Agnalt

Fra oktober hvert år jobber kvinner gjennomsnitt gratis. Det betyr at menn tjener i gjennomsnitt 20 % mer enn oss.

Ella, Ellisiv og Ea 14 år fortalte denne uka til Aftenposten at #metoo kom aldri til skolegården. De er med å sette viktig dagsorden. De gjør foreldre, lærere og elever oppmerksomme på hva som skjer i skolegården. De forteller om et språkbruk og holdninger som er forkastelig. De kjenner seg ikke igjen i å vokse opp i et likestilt samfunn. De er 14 år. De er Norges fremtid! Hvordan er det mulig?

Jordmortjenesten melder stadig om redusert fødetilbud i ulike deler av landet. Denne  uka er det kvinner i deler av Troms som ikke lenger får ha med  jordmor til sykehus til tross for lange avstander. Flere jordmødre melder enkelte steder om en så underbemannet tjeneste at kvinner på enkelte norske sykehus risikerer å måtte føde alene. Hvordan kan vi godta et redusert fødetilbud med kortere liggetid og dårligere oppfølging i ett av verdens rikeste land? Vi har kunnskap nok til å vite at svangerskap, barsel og oppfølging for mor og barn er helt avgjørende for trygghet og en god start på livet. Og permisjonstiden må ivareta mødre!

Det er forventet rekordstor oppslutning om dagen i dag. Det er fordi regjeringa har igjen gått løs på abortloven. Kvinners rett til å bestemme over egen kropp er ufravikelig. Regjeringen burde heller konsentrere seg om å styrke velferdsordninger slik at alle barn i Norge har gode forutsetninger for å vokse opp i trygghet og gode nærmiljø.

En av ti norske barn vokser opp i fattigdom viser tall fra Bufdir.

Når vi kommer til kvinnelig ledelse er det uholdbart at så få, og at Norges desidert største selskaper som alle har forutsetninger for å rekruttere de beste kvinner til toppen i konsern ledelsen ikke greier å ha bedre kjønnsbalanse. Telenor er et graverende eksempel.

Hvordan står det til med likestillingen vår i Norge? Kjære søstre, kjære brødre. Vi har fortsatt mye å kjempe for i felleskap. Menn og Kvinner er ulike, og vi skal anerkjenne forskjellene. Det handler om like muligheter. Det handler om å utfylle hverandre.

Arbeiderpartiet har spilt en sentral rolle i likestillingsarbeidet. Det fremste symbolet på kvinnenes gjennomslag i norsk samfunnsliv var kanskje Gro Harlem Brundtlands regjering fra 1986. Jeg tror ikke det har vært lett for alle kvinnene som har kjempet foran! Det er fremdeles krevende arbeid. Det handler om bevisstgjøring og holdninger. Likestilling må vi ha fullt og helt og ikke stykkevis og delt. 

Alt vi minner hverandre om i dag bør være en selvfølge alle årets 365 dager. Kvinnenettverk er viktig, kvinnedagen er viktig, og det er avgjørende å unne hverandre vel. Dele seiere, støtte og heie på hverandre. Det betyr noe. Det gjør en forskjell. Måtte trollet som spiser seg mett på misunnelse også smelte i dagens 8. mars sol. Det vil gjøre alle kvinner godt.

Cecilie AgnaltØstfold Arbeiderparti

 

 

-          

 

 

 

 

-