Psykisk helsehjelp

I Østfold er det mange barn og unge som opplever utfordringer og som trenger sterke fellesskap og et solid hjelpeapparat.

EBW

Ulike undersøkelser viser at rundt 15-20 % av barn og unge i alderen 3-17 år har betydelige psykiske helseplager, og at omtrent 8 % har så alvorlige problemet at de tilfredsstiller kriteriene for en psykisk lidelse. Da er det paradoksalt at finansieringssystemet stikker kjepper i hjulene for at barn og unge skal få rett hjelp til rett tid.

I Østfold er det mange barn og unge som opplever utfordringer og som trenger sterke fellesskap og et solid hjelpeapparat. Folkehelseprofilen for Østfold viser at andelen med psykiske symptomer eller lidelser i aldersgruppen 15-29 år ligger signifikant dårligere i vårt fylke enn resten av landet.

Folkehelseinstituttet i 2018 utga rapporten «Psykisk helse i Norge». De vanligste lidelsene for barn og unge er angst, atferdsforstyrrelser og affektive lidelser. I rapporten understrekes en bekymringsfull økning i andelen unge jenter som rapporterer et høyt nivå av psykiske plager og som oppsøker helsetjenesten for sine plager.

I praksis hindrer finansieringssystemet at barn og unge får den beste oppfølgingen. Innsattsstyr finansiering legger bånd på ansatte innen psykisk helsevern. Alle arbeidsoppgaver har en kode for finansiering. Ingen kode, ingen penger.

BUP forklarer det selv så presist når de sier at hvis de drar ut for å møte ungdommer der de er så medfører dette mindre penger inn.

Vi trenger systemer som legger til rette for samarbeid og tillit til fagpersoner. Derfor har jeg og Arbeiderpartiet denne uken fremmet forslag i Stortinget om å fjerne innsatsstyrt finansiering i psykisk helsevern.

Dessverre fikk vi ikke flertall.

Vi skal passe oss for å sette en prislapp på alt. Når samarbeid, oppsøkende virksomhet og faglige vurderinger ikke passer inn i systemet er det systemet som må endres ikke pasientene.

Elise Bjørnebekk-Waagen

Arbeiderpartiet