Kongen åpnet denne uka med å heie på biogass

Denne uka var kongen i Halden, og Østfold. Kongen foretok den offisielle åpningen av biogassanlegget på Norske Skogs Saugsbrugs på mandag. Vi i østfold har gått foran når det gjelder biogass. Det vil si vi har vært innovative når det gjelder innkjøp og forbruk som igjen generer produksjon. Kort fortalt kan for eksempel matavfallet vårt omdannes til drivstoff gjennom biogass.

Biogass

Frevar (Fredrikstad Vann, Avløp og Renovasjonsforetak) var tidlig ute med å produsere biogass. I nedre Glomma kjører alle bussene på biogass, og om kort tid vil også bussene i Mosseregionen kjøre på biogass.

I møte med «Det grønne skifte» må Østfoldsamfunnet og Norge tenke annerledes om blant annet bruk av drivstoff og benyttelse av energikilder. Biogass er et av flere tiltak og er en energibærer som blant annet kan brukes til oppvarming, men også drivstoff. Biogass er med på å bygge bro over til morgendagens 0-utslippsamfunn.

Biogass er sirkulærøkonomi i praksis, og kan forklares slik: «Bedre utnyttelse av avfall og restprodukter er en sentral del av den sirkulære økonomien og kan bidra til økt konkurransekraft og verdiskapning i Norge»

Biogass gir betydelig antall arbeidsplasser og verdiskapning gjennom en lang verdikjede fra avfall til oppvarming, drivstoff, gjødsel m.m.Samtidig er det nødvendig at biogass må få høyere oppmerksomhet fra myndigheter, politikerne og private investorer. Gevinstene med en slik satsning må tydeliggjøres i større grad og biogass må gis gode og langsiktige rammebetingelser.

Østfold går foran, også må vi håpe at kongen og hele kongeriket gjør som østfoldsamfunnet. Satser på biogass som et ledd i å møte morgendagens 0- utslipp samfunn.

Cecilie Agnalt

Nestleder samferdselskomiteen

ØstfoldArbeiderparti