Kjære landsmøte

Jeg starter med en gåte. Hva er likheten mellom klimakrisa og folkehelseutfordringen?

på talerstolen

·      Jo, forskerne er enige om at utviklingen er menneskeskapt.

·      Og, hvis ingenting gjøres, kan konsekvensene bli enorme.

Å styrke folkehelsa en av de beste investeringene vi kan gjøre.

Ikke bare vil det gi bedre helse for den enkelte,

men det gir økt verdiskaping,

økt bidrag i yrkesliv og lokalsamfunn,

og lavere velferdsutgifter.

I går sa Jonas at i Oslo er det nesten 8 års forskjell i levealder mellom øst og vest.

I mange kommuner, blant andre min kommune Indre Østfold, er ulikhet i helse en økende utfordring.

Vi vet at skolemat til alle motvirker sosial ulikhet. 

Og skolematen den skal være gratis. Jeg vil gi min fulle støtte til Monica Myrvold Berg som sto her i går og sa at «Arbeiderpartiet skal ikke være partiet som innfører skolepenger».

Landsmøte. Visste dere at ensomhet er like helseskadelig som å røyke?

Og i kampen mot ensomhet er fellesskapet vårt sterkeste våpen. Ingen skal oppleve å ikke være en del av et fellesskap.

Derfor trenger vi gratis sosiale møteplasser i nærmiljøet

som bibliotek, frivilligsentraler, kulturarenaer, og andre lavterskeltilbud. Aktiviteter som gir oss trygge og inkluderende lokalsamfunn. For alle skal med.

Og helt til slutt: Det skal lukte middag! For vi skal ta kjøkkentjenesten tilbake til kommunen eller til sykehjemmet.

Det er politikk som har skapt ulikhetene - og det er politikk som kan rette det opp igjen.

Å styrke folkehelsa gjennom gode fellesløsninger det er sosialdemokrati i praksis.

Derfor trenger du og jeg Arbeiderpartiet, derfor trenger Indre Østfold Arbeiderpartiet og derfor trenger Norge Arbeiderpartiet.