Stasjoner i sentrum av Fredrikstad og Sarpsborg? Ja takk!

Det går fortiden en debatt om å bygge jernbanen som en rett linje fra Råde til Halden, med en stasjon midt i mellom Fredrikstad og Sarpsborg.

original_1478638239_614981

Hovedargumentet at «vi» vil få kortere reisetid til Oslo. «Vi», må her forstås som pendlerne våre, de som skal kjapt inn til Oslo sentrum for å komme seg til sine respektive arbeidsplasser. Kjør bil til Rolvsøy, hopp om bord i toget, ankom Oslo kort tid etterpå er argumentene. Tja, det er jo for så vidt en besnærende tanke. Det som ikke nevnes, er at vi med en slik løsning mest sannsynlig vil bidra til økt biltrafikk, ikke en reduksjon.

Vi kommer til å miste betydelig med produktiv matjord og i hvert fall mer en alternativet. Vi vil sannsynligvis også stoppe det som er igjen av skipstrafikk på Glomma. Dagens seilingshøyde og kravene til stigningsgrad for en jernbanebru er ikke forenlig. Vi snakker enten om en flat bru og stopp for skipene, eller en bru som vil få sitt brohode godt på nordsiden av dagens Fv109 og tilsvarende godt på sør-øst siden av Rv111 – altså en koloss av en bru. Og ikke sist men ikke minst, ved å ankomme sentrum, det være seg i Oslo eller i byene i nedre Glomma, så gjør du nettopp det. Du ankommer sentrum og du kan selv velge om det er der du ønsker å være eller om du skal videre. Og skal du videre, er kollektivtilbudet i en relativ nærhet. Dette tilbudet gir vi ikke med én stasjon – da må du bytte til buss eller drosje for å komme inn til byene, er det dette vi ønsker?

Vi er alle enige i at hovedpoenget med toget som transportmiddel er å frakte mange menneske fra A til B. Kan det gjøres fort, er det ingen ulempe. I dag ankommer de togreisende fra Østfold-byene Oslo S, en stasjon som ligger midt i Oslo sentrum. Oslo S, med tilliggende herligheter, er å oppfatte som et kollektivknutepunkt. Her ankommer alt av tog. Her ankommer det meste av busser og alle ekspressbussene. Her finner du trikker, drosjer og T-bane. Og ikke minst – her finner du det det meste av hva en by har å tilby, uten at du må gjøre så mye annet enn å gå ut fra stasjonsområdet.

Veldig mange av våre pendlere har sine arbeidsplasser i Oslo sentrum og langt de fleste kan gå, eller benytte trikk eller lokalbuss til sitt arbeidssted. De fleste av oss andre, vi som ikke skulle, eller skal til sentrum, vi velger fortsatt bilen. For meg å komme meg til Smedstad, var så tuklete at det ikke var hensiktsmessig med annet enn bil. Da min arbeidsplass flyttet til Nydalen hjalp det litt, men fortsatt var bilen å foretrekke. Mitt poeng er at det samme vil gjelde for reisende til Nedre Glomma, legger vi stasjonen slik til at det blir «langt» fra stasjonen og inn til sentrum, hvor mange av de reisende uansett skal, vil de velge bilen isteden. Slik er det i dag og sånn vil det også være framover. En slik løsning vil ikke fremme pendling med tog inn til nedre Glomma.

To stopp i Nedre Glomma vil bidra til at det blir færre som bruker bil, ikke flere. Når de reisende går av toget, så bør vi tilby de det samme som andre byer tilbyr oss. Togpassasjerer forventer å gå av toget i et bysentrum. Derfor mener jeg at jernbanestasjoner bør ligge i sentrum av byene, ikke midt i mellom! Der vi har kollektivknutepunkt, har vi også aktivitet. Spørsmålet man må stille seg i så måte er vil om vi trenger mer og mulig ny aktivitet på nordsiden av Fv109 på Rolvsøy? Mitt svar er nei. Jeg ønsker meg en fortsatt utvikling av sentrum av byene våre.

Når du går av toget i Fredrikstad eller Sarpsborg i dag så vet du at sentrum er i umiddelbar nærhet. Byene våre tilbyr, riktig nok i en noe mindre målestokk enn Oslo, tilgang til mye av det samme. Hos oss finner du som i Oslo, busser og drosjer som tar deg videre dit du måtte ønske. Bussterminalene ligger riktignok ikke på stasjonsområdet, men de er heller ikke langt unna. En enkel kart måling viser at du må gå ca 850m fra jernbanestasjonen og opp til bussterminalen i Sarpsborg, da har du gått tvers igjennom Sarpsborg sentrum. En tenkt stasjon ved Sarpsborg stadion ville gitt en gå avstand på 750m til sentrum og ca 500m til kjøpesentrene på Tunejordet. Det samme i Fredrikstad, ca 500m må du går fra den nye stasjonen på Grønli til bussterminalen på Torvbyen. I Oslo må du gå ca 300m fra spor 18 og bort til Karl Johan.

Spørsmålet vi altså må stille oss er altså følgende; Mener vi at «de» som reiser hit bør bli tilbudt dagens løsning, eller en løsning hvor tilbudet er å bytte over til buss eller drosje for å komme inn til sentrum av byene våre?

Jeg mener at det ikke er ok at vi kun skal ha en stasjon mellom byene, jeg mener at vi må tilby de reisende det samme her i nedre Glomma, som andre byer tilbyr oss – Én jernbanestasjon, i sentrum av begge byene, må fortsatt være prioritet en. Skal vi ha en ny stasjon på Rolvsøy, så er det fordi det er et behov for denne mellom stasjonene i Fredrikstad og Sarpsborg sentrum, meg bekjent er vi ikke der i dag.