Arbeiderpartiet vil oppløse Viken

av: Jonas Gahr Støre, Jon-Ivar Nygård, Elise Bjørnebekk-Waagen og Stein Erik Lauvås

Det pågår en debatt i ulike medier hvor det forsøkes å så tvil om Arbeiderpartiets standpunkt om oppløsning av Viken. Det er det ikke grunnlag for. Arbeiderpartiet har stemt mot tvangssammenslåingen av Akershus, Buskerud og Østfold, ikke bare en gang men hele tre ganger.

Jonas Gahr Støre i vandrehallen på Stortinget

Jonas Gahr Støre, statsministerkandidat og leder av Arbeiderpartiet

I vårt valgprogram sier vi følgende:"Dersom tvangssammenslåtte fylker ønsker å endre sine grenser for å bedre kunne løse oppgavene, vil Arbeiderpartiet i regjering gå i dialog med fylkene for å få til dette på en fornuftig, helhetlig og ansvarlig måte."

Senterpartiet har en lignende formulering i sitt program.

Stein Erik Lauvås, Jon-Ivar Nygaad og Elise Bjørnebekk-Waagen

Østfold Arbeiderparti sine fremste kandidater til stortingsvalget, Stein Erik Lauvås, Jon-Ivar Nygård og Elise Bjørnebekk-Waagen

I den politiske plattformen til fylkesrådet, som er behandlet av Viken Arbeiderparti, sier vi følgende: Fylkesrådet går fremover med det syn at fylket Viken er en lite hensiktsmessig konstruksjon. Stortinget har slått sammen Østfold, Akershus og Buskerud mot deres vilje. Med et nytt storting etter valget i 2021,vil fylkesrådet legge frem en sak for fylkestinget med anmodning til Stortinget om å oppløse Viken.

En Ap-ledet regjering vil legge dette til grunn. Vi vil selvsagt ta utgangspunkt i den tidligere fylkesstrukturen. Det er derfor ikke grunnlag for å tvile på vårt standpunkt i saken.