Godt økonomisk resultat, men ikke godt tjenestetilbud

«Kommunenes økonomiske resultater i 2015 ser ut til å være de beste på mange år. - Godt økonomisk opplegg fra regjeringen, skattevekst og god økonomistyring i kommunene er årsaken», sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner. Den er for enkel.

original_1478641368_3199441

Vi husker at kommunenes skatteinntekter ble 2,7 mrd. kroner lavere enn forventet i 2014. Hva gjør kommunene da? Jo, de kutter selvsagt i budsjettene sine for å tilpasse seg trangere økonomiske rammer. Kutt i budsjettene er kutt i tjenestetilbudet.

Ut over i 2015 fortsetter skatteinntektene å svikte. Da går selvsagt alarmklokkene for fullt – inntektene svikter to år på rad. I mai foreslår regjeringen å bevilge 1,6 mrd til kommunene for å dekke opp noe av skattesvikten.

Mot slutten av fjoråret øker skatteinntektene i kommunene igjen. Og ender opp på noe over det som ble anslått i opprinnelig statsbudsjett for 2015 – som kommunene naturlig nok tar utgangspunkt i, når de vedtar sine budsjett.

Men kommunene har altså først kuttet i aktiviteten fordi inntektene sviktet i 2014 og i første halvdel av 2015. Dette slåt ut i sysselsettingen i kommunene. Nasjonalregnskapet viser at sysselsettingsveksten i kommunene er fallende, og har ikke vært så lav på 10 år. I de to siste årene (2014 og 2015) har det vært lavere vekst enn i alle årene med rødgrønn regjering.

Kutt i utgiftene og så økte skatteinntekter gir selvsagt et godt driftsresultat. Men det betyr ikke et godt resultat for eldreomsorgen, skole, kulturtilbudet i kommunene. Derfor er det virkelighetsfjernt av regjeringen å skryte av dette.

Svein Roald HansenStortingsrepresentant for Ap