Samtidig planlegging og utbygging av jernbane og vei

Østfold Arbeiderparti krever at utbyggingen av riksvei 110 fra Råde til Fredrikstad planlegges og gjennomføres samtidig med utbygging av dobbeltsporet på denne strekningen. Det samme gjelder utbygging av ny jernbanebro og ny vei i Sarpsborg.

original_1478640740_6561332

Dette er i tråd med løftene fra regjeringspartiene Høyre og FrP under behandlingen av NTP 2014-2023. Partene forespeilet også at de ville halvere planleggingstiden for samferdselsprosjekter og utbyggingen skulle effektiviseres. Samferdselsprosjekter skulle bygges ut sammenhengende og med forutsigbar finansiering.

Østfold Arbeiderparti konstaterer at ingenting har skjedd så langt for effektivisere planlegging og utbygging av samferdselsprosjektene. Ingen av prosjektene i Østfold på vei eller jernbane er forsert i forhold til opprinnelig framdriftsplaner. Tvert imot er prosjektene ytterligere forsinket. Dette gjelder særlig bypakka for Nedre Glomma-regionen. Først etappe fra Seut er startet opp, men framdriften for de andre strekningene i Bypakke Nedre Glomma-regionen er ennå helt i det blå.

Også i Moss er det behov for å se bypakke på veg og utbygging av jernbane sterkere i sammenheng og å få til mer samtidighet,

Østfold Arbeiderparti etterlyser vilje og evne fra Regjeringen til å sette inn tiltak for å halvere planleggingstiden og effektivisere utbyggingen av samferdselsprosjekter. Samtidig planlegging og utbygging av vei og jernbane er grunnleggende for å få til en raskere framdrift, og slippe at byene våre blir omfattet av det ene byggeprosjektet etter det andre i tiår framover.

Det er også behov for å få fortgang i andre prosjekter. Regjering bes øve økt påtrykk for ferdigstillelse av E-18. I forrige NTP var det også varslet en KVU for RV 111/22 som også er en viktig avlastingsvei for Oslo. Her har det ikke skjedd noen ting, og det er viktig å få fortgang i planer for denne viktige tverrforbindelsen.