Viken fylkeskommune?

Vedtaket om å etablere Viken fylkeskommune ble gjort i Stortinget den 8/6-2017. På Stortingets websider står det at følgende partier stemte FOR: Høyre, FrP, KrF og Venstre, og følgende partier stemte MOT: Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti og MDG.

Rune Fredriksen

Fylkestinget i Østfold uttalte seg om Viken fylkeskommune i forkant av vedtaket i Stortinget den 7/12-2016: «Fylkestinget støtter ikke dannelsen av region Viken bestående av fylkene Akershus, Buskerud og Østfold.» I protokollen fra fylkestinget står det at denne uttalelsen ble vedtatt med stemmene til følgende partier: Arbeiderpartiet, FrP, Senterpartiet, MDG, Sosialistisk Venstreparti. Høyre, KrF og Venstre stemte imot uttalelsen fra fylkestinget.

Sett i lys av dette har vi fått en litt underlig debatt om at det av en eller annen grunn er viktig at noe av det første det nye fylkestinget i Viken skal gjøre er å stemme imot Viken fylkeskommune. Grunnen til at jeg synes det er litt underlig er 1) at flertallet på Stortinget uansett avgjør det spørsmålet, og 2) at Høyre, FrP, KrF og Venstre i Regjering og på Stortinget åpenbart ikke bryr seg om hva fylkestinget mener om denne saken.

Uansett utfall av en avstemming i det nye fylkestinget om Viken, så er det to år til det det er Stortingsvalg hvor vi kan stemme på hvem det er som skal sitte på Stortinget og avgjøre dette spørsmålet.

Jeg vil oppfordre alle til å sette seg inn i hva de ulike partiene som kan bli representert i Viken fylkesting mener - og ønsker å gjøre.

Arbeiderpartiet vil at Viken skal være et godt sted å leve. De aller fleste offentlige tjenestene vi møter hver dag, er det kommunen som har ansvar for. Men noe er også fylkeskommunens ansvar, f.eks videregående skoler og busstilbud. Viken er et fylke som har stor vekst og press på de mest sentrale områdene. Arbeiderpartiet er opptatt av å sikre en balansert utvikling mellom bygd og by. Mellom vekst og vern. Mellom natur og utbygging.

Vi ønsker å bidra til et anstendig arbeidsliv, med hele, faste stillinger og gode arbeidsforhold. Viken fylkeskommune skal kun kjøpe tjenester av seriøse aktører med ordnede arbeidsforhold. Vi vil spille på lag med næringslivet og kommunene, og legge til rette for nye arbeidsplasser.

Vi vil at flere skal fullføre og bestå videregående. Vi skal bygge gode lag rundt eleven som skal gi støtte når det trengs. På denne måten får lærerne også mer tid til undervisning. Vi vil sørge for læreplass til alle og høy kvalitet på våre fagutdanninger. Som elev i Viken skal du ha rett til å gå på en skole i nærheten av der du bor. Vi vil gi elever i videregående et sunt skolemåltid hver dag, fordi mette elever lærer bedre.

Vi mener at det å reise kollektivt skal være enkelt. Vi må ha et felles billettsystem for hele vårt område. Reisene må være sømløse, og tilbudet punktlig og forutsigbart. Vi vil ha gode rabattordninger for barn og unge. Vi vil ta i bruk ny teknologi og invitere gode krefter med for å utvikle fremtidens infrastruktur. Arbeiderpartiet vil sørge for god fremkommelighet over hele fylket vårt, tette hullene i veiene og ha godt veivedlikehold.

Arbeiderpartiet vil sikre tilgang på natur, vi vil verne strandsonen og ha grønne lunger i byene våre. Viken fylkeskommune skal ha klimabudsjett- og regnskap. Arbeiderpartiet vil styre fylkeskommunen med mål om å redusere klimagassutslippene.

Arbeiderpartiet vil videreføre og ta vare på det som fungerer godt i Buskerud, Akershus og Østfold, og bygge det nye fylket sammen.

 Fylkestingsvalget i år handler om mange ting – blant annet om hvilken arbeidslivspolitikk som skal føres, om hvilken utdanning som skal tilbys, om hvilke bussruter som skal kjøres og om hva vi skal gjøre med klimautfordringene. Ikke la noen lure deg til å tro at fylkestingsvalget er egentlig bare er en avstemming om ja eller nei til Viken fylkeskommune – for det er det ikke! 

 Det er to valg i år – både til Fredrikstad bystyre og til Viken fylkesting. Godt valg!

 Rune Fredriksen,Kandidat til Fredrikstad bystyre og Viken fylkesting for Arbeiderpartiet