Folk med vanlige inntekter skal ikke betale for de rikes skattefest

I en tid hvor koronapandemien gjør at folk og bedrifter kjenner på stor usikkerhet trenger vi et skattesystem som gir både forutsigbarhet og bedre omfordeling.

Penger

Det er hva Arbeiderpartiet har lagt frem denne uken Det er vårt forslag til skatte- og avgiftspolitikk for perioden etter stortingsvalget neste høst. 

Koronapandemien er en helsekrise, men den skaper en økonomisk krise når vi skal begrense spredningen av viruset. Folk bes holde seg mest mulig hjemme. Serveringssteder og treningssentre mister kunder, mange stenger, folk permitteres.Den økonomiske nedturen ser ut til å bli lenger og dypere enn vi trodde for bare kort tid siden. 

Store næringer som reiselivet og industrien står i fare for å måtte gå til oppsigelser av mange ansatte. Mange går derfor en usikker vinter i møte. Da mener Arbeiderpartiet at folk og bedrifter trenger forutsigbarhet for egen lommebok. Dette er begrunnelsen for at vi går til valg på at skattenivået som skaper forutsigbarhet. Dette gjelder bedrifter som betaler selskapsskatt og det gjelder lønnsmottakere som betaler inntektsskatt. Vi vil imidlertid bruke skattesystemet til å få en bedre fordeling. De som tjener godt og eier mye må betale mer skatt, mens alle med inntekt under 750 000 kroner vil betale mindre skatt. Det gir en mer rettferdig skattebyrde. 

Med vår politikk vil 80 prosent av alle betale mindre inntektsskatt. I tillegg vil vi stanse avgiftsgaloppen vi har sett under Erna Solbergs regjeringer med støtte fra Frp. Avgiftene har nå økt med over 6 milliarder kroner, og rammer ifølge SSB de med lavest inntekter hardest. Resultatet av denne politikken er at folk med vanlige og lave inntekter må betale for de rikes kutt i formuesskatten med økte avgifter. Dette må det blir slutt på. 

Dersom en avgift skal opp, vil Arbeiderpartiet redusere en annen avgift eller senke inntektsskatten din. Dermed unngår vi at avgiftene skaper økte forskjeller. En skatt som ikke vil ligge i ro med en Ap-ledet regjering er formuesskatten. Formuesskatten skal økes i tråd med modellen som et bredt flertall på Stortinget sluttet seg til i skatteforliket i 2016. Dette betyr blant annet å reversere de store rabattene Erna Solberg har gitt til de med store aksjeformuer – skattekutt som har vært målrettet til de med mest. 

Innenfor dette skatteopplegget oppnår Arbeiderpartiet både bedre omfordeling og en kraftig velferdssatsing. I vårt alternative statsbudsjett for 2021 gjør vi en barnehageplass nesten 3000 kroner billigere, SFO for førsteklassinger over 7000 kroner billigere, styrket økonomi i sykehusene og kommunene og 1000 flere lærere. Rettferdig fordeling og styrket velferd går hånd i hånd i Arbeiderpartiets politikk.

Svein Roald HansenStortingsrepresentant for Arbeiderpartiet