Vi må hjelpe kulturlivet

Arbeiderpartiet mener vi må få en støtteordning for kulturlivet og selvstendig næringsdrivende som rammes at tiltakene mot coronos-viruset.

Svein Roald Hansen

Slik Alexander Hermansen og Bjørn Halstensen pekte på i fredagens avis,  er det mange kulturarbeidere og andre som nå rammes av tiltakene som betyr avlyste konserter og arrangementer.  De kan ikke bære byrdene alene. Derfor arbeider vi med å få flertall for en støtteordning for kulturlivet og selvstendig næringsdrivende når Stortinget til uka skal vedta ordninger for å avhjelpe følgene av de tiltak som er nødvendig.

Vi mener også er det nødvendig med kraftigere tiltak generelt enn de regjeringen har foreslått. For eksempel at det blir mulig å utsette innbetaling av flere skatter og avgifter med effekt, særlig arbeidsgiveravgiften – slik at ansatte ikke må miste jobbene sine. Andre kandidater er merverdiavgift og trygdeavgift.

Vi mener det bør innføres lånegarantier for bransjer som sliter – og som sikrer enklere tilgang på kapital i en overgangsfase.

Folk som blir rammet må få mulighet til å utsette innbetaling av utgifter til strøm og kommunale avgifter. De som må være hjemme med barn må få omsorgspenger alle dagene de har fravær fra skole og barnehager på grunn av sykdom eller karantene. Vi mener også at foreldre med barn i barnehagen skal ikke måtte betale full pris for barnehage og SFO mens den er stengt.

Svein Roald Hansenstortingsrepresentant for Arbeiderpartiet.