Vi satser på helsefremmede skoler, til det beste for våre elever

av: Hege Dubec

Viken fylkeskommune har ansvaret for 44000 elever på videregående opplæring fordelt på 78 skoler, derav 58 fylkeskommunale.

Våre elever har dyktige lærere og ansatte som jobber iherdig hver dag for at hver og en skal kunne fullføre og bestå videregående opplæring. Det legges ned en enorm ressurs i dette arbeidet, for å tilpasse skolehverdagen i tråd med plan og lovverk.

Og i fylkestinget i november 2020 ble temastrategi for helsefremmende skoler vedtatt. Våre elever trenger også en helhetlig pakke, nettopp for å kunne nå målet og ha en skolehverdag de trives i.

Med helsefremmende skoler skal elevenes og personalets fysiske og psykiske helse gjennom et godt arbeid med skolemiljøet og undervisningssituasjon.

I samarbeid med Vestre Viken helseforetak en det et program som heter VIP psykisk helse i skolen. Formålet med samarbeidet er å gjøre elever bedre rustet å ta vare på sin egen psykisk helse. I lys av koronapandemien og mye digital undervisning trengs nettopp et slikt tilbud. Vi har også lavterskel tilbud, elevtjenesteappen hvor elever og lærlinger kan chatte med hjelpeinstanser når de har behov.

Hege

Hege Dubec

Gratis skolemåltid har vært og er viktig for Arbeiderpartiet.

Mat på skolen er et effektivt grep for bedre folkehelse og bedre læring. Sunn skolemat gir bedre konsentrasjon, kan forbedre skoleresultatene, skape fellesskap og utjevne sosiale forskjeller. I januar 2021 startet Viken fylkeskommune opp et prosjekt kalt «Gratis skolemåltid, bærekraftige kantiner». 13 skoler har deltatt i prosjektet. Alle de tidligere Østfold skolene har hatt et tilbud om gratis skolemåltid før sammenslåingen. Nå skal 10 nye skoler inn i prosjektet, det ser vi som svært positivt at flere av våre elever får tilbudet. Fysisk aktivitet i skolen er viktig for folkehelsen. Og gjennom RØRE prosjektet deltar 27 av våre skoler. Økt fysisk aktivitet og bedre fysisk form er vist i mange studier at bidrar til både bedre forutsetning for læring og bedre helse.  Under møte i utdanningskomiteen forrige uke fikk vi fremlagt en løypemelding om arbeidet så langt. Vi ser frem til at dette viktige arbeidet fortsetter ute på skolene, selv om Viken fylkeskommune skal oppløses.  Vi er ikke i mål med arbeidet og implementeringen av strategien, men vi er på god vei.

For Østfold Arbeiderparti er dette viktige satsningsområder som gir elevene våre en bedre skolehverdag.