Takk til idretten!

Av: Atle Ottesen

Det er få ting som skaper mer glede, mer samhold og mer entusiasme enn idretten. Idretten betyr og har betydd mye for mange opp gjennom årene, og fra et folkehelseperspektiv spiller idretten en viktig rolle. Når mennesker er sammen, skapes det relasjoner. Relasjoner handler om forbindelser, samhold og tilhørighet. Det er ikke til å komme fra at idretten er et prakteksempel på arenaer som skaper samhold og tilhørighet mellom mennesker – unge som gamle.

Relasjonsbygging skaper idrettsutøvere som inkluderer – det trenger vi. Mye kan sies om det som skjer rundt i verden i dag. Og vi kan si mye om hva som skjer i Norge: om utenforskap som skaper distanse mellom mennesker, om hverdagsrasisme og splittelse – og om mobbing.

Jeg vil være en del av et samfunn som er tuftet på ideen om at vi mennesker inngår positive relasjoner med hverandre. Skal vi skape et godt samfunn, hvor relasjonene til våre medmennesker er tuftet på imøtekommenhet, evnen til å samarbeide og spille på lag, har vi en del å lære av idretten og det arbeidet idretten gjør

Som politikere er vi spesielt opptatt av at barn og unge får gode muligheter til å utvikle seg og til å utfolde seg når de vokser opp – og vi er opptatt av at de får en sunn helse og at de har idrettstilbud som støtter oppunder gode verdier. 

Ved å skape gode relasjoner mellom idrettsutøvere, trenere eller foreldre – bidrar vi til å skape et samfunn hvor inkludering og toleranse står som grunnpilarer for hvordan vi har det her hos oss.

Atle Ottesen og Siri Martinsen i valgkampen 2021.

Atle Ottesen og Siri Martinsen

Idretten skaper bro mellom mennesker – mennesker skaper relasjoner. La oss være tydelige på at det er broer mellom mennesker vi skal bygge, ikke murer. 

På den gjenværende delen av Berlinmuren står det skrevet:

«Mange små mennesker som på mange små steder gjør mange små ting, kan forandre verden». Det er et afrikansk ordtak som uttrykker at alle kan være med å gjøre litt: Den lille samtalen i garderoben etter trening, det lille pushet man gir treningspartneren eller spørsmålet om «hvordan går det egentlig?», når noen ikke har det så bra. Det er disse små og store handlingene – disse relasjonene – som kan forandre verden. I alle fall litt.

Relasjonsbygging utgjør en inkluderende, mestrende, aktiv og viktig del av barn og unges liv. La oss alltid huske det.

Tusen takk til alle dere der ute som står på og legger til rette for at barn og unge kan få leve sin drøm gjennom idrett.