Du som jobber for felleskapet vårt i stat og kommune, det er nå det gjelder!

av: Anne Otterbekk, stortingskandidat for Østfold Arbeiderparti og nestleder i Fagforbundet Viken

Det er på jammen på tide at det blir noen endringer nå. Applaus, knapper og glansbilder holder ikke. Men ingen ting kommer av seg selv, en endring krever at du og jeg må gjøre noe for det. Vi som ennå ikke har gjort det må nemlig bruke stemmeretten vår. Vi må stemme til det beste for arbeidslivet vårt og vi må stemme for å styrke velferdstjenestene, utdanning og som vi nå har erfart beredskapen vår.

Det er nå det gjelder, det nytter ikke å klage etterpå hvis du ikke stemmer nå. Når valglokalene stenger mandag 13. September er valget gjort av hvem som skal sette rammene og lovene for arbeidslivet og samfunnet vårt de neste fire årene.

Anne Otterbekk

Anne Otterbekk, stortingskandidat for Østfold Arbeiderparti og nestleder i Fagforbundet Viken

Arbeiderpartiet ønsker en tillitsreform i offentlig sektor slik at vi kan gi dere ansatte i offentlig sektor mer tid og tillit til å utføre jobben deres. En tillitsreform innebærer at dere ansatte får mer tid, handlingsrom og frihet til å styre arbeidshverdagen deres selv. Kort sagt betyr det at dyktige fagfolk skal bruke mindre tid på rapportering og firkanta systemer, og mer tid på faget sitt. Det er bra for dere ansatte, og det er bra for brukerne som får mer tilpassede tjenester.

Deltid er et stort problem i offentlig sektor, og særlig i helse- og omsorgssektoren. Det er også et stort problem i flere bransjer i privat sektor, som for eksempel innen renhold, servicenæringer og hotell- og utelivsbransjen.  Undersøkelser viser at om lag en tredjedel av alle som jobber deltid ønsker seg en hel stilling. Men noen sier også at de ønsker å jobbe deltid. Fagforbundet har nettopp gjennomført en medlemsundersøkelse som viser at den aller viktigste grunnen til dette ønsket er arbeidsbelastningen på jobb. Det er altså arbeidspresset og manglende bemanning, som er årsaken til at flere velger å jobbe deltid. Dette er bare trist og må endres slik at de som jobber med velferden vår ikke også er de som bærer kostnadene av den økonomisk.

80% av helsefagarbeiderne jobber deltid. Alltid med mobilen tilgjengelig for å sikre at man har vakter nok til å dekke neste måneds utgifter. Det er ikke bra for den det gjelder, men heller ikke for samfunnet vårt da vi trenger alle, og det er varslet en stor mangel på helsepersonell i nær fremtid. Deltid bidrar ikke til en trygg beredskap. Det har vi sett nå under pandemien, da det at man må jobbe flere steder for å få nok jobb bidrar til smittespredning. Dette har også Koronakommisjonen dokumentert kraftig. Nå trenger vi et skifte av regjering slik at vi kan skaffe dere damer, ja for dere er stort sett damer, hele faste stillinger.

Arbeiderpartiet vil ha hele, faste stillinger og trygge jobber til alle. Det er arbeidsgiver som skal måtte bevise at det er behov for deltidsstilling. Ikke som i dag hvor det er den ansatte som må bevise at den har krav på utvidet stilling.

For å sikre en bedre skole, sykehus og eldreomsorg vil Arbeiderpartiet styrke kommunenes og sykehusenes økonomi. Ved å styrke sykehusøkonomien gir det muligheter for flere ansatte i hele stillinger, mer behandlingskapasitet og kunne gjøre nødvendige investeringer. Forslaget til Arbeiderpartiet ville gitt 3,45 milliarder kroner mer på kommunene og fylkeskommunene i 2021. Det kunne blant annet blitt omsatt til flere folk på jobb i barnehager, skoler og eldreomsorg i hele og faste stillinger.

Det er på tide med et skifte av de som styrer landet, Arbeiderpartiet vil gi innbyggerne en bedre eldreomsorg, helsetjenester og skole. Nå er det tid for økt bemanning, styrket kompetanse og mer medvirkning fra ansatte og tillitsvalgte.  

Nå gjelder det, stem Arbeiderpartiet!