VI MÅ HA JOBB

Vårt velferdssamfunn er bygd opp rundt det faktum at det er vår felles arbeidsinnsats i privat og offentlig næringsliv som gir grunnlag for vår felles velferd.

Stein Erik Lauvås

For oss i Arbeiderpartiet er arbeid til alle en selvstendig målsetning, har man arbeid og kan forsørge seg selv så er ikke det bare et bidrag til skatteinntekter for kommuner og stat, det er også en positiv opplevelse for den enkelte å kunne stå på egne ben. Arbeidsledighet er ikke nyttig for noe eller noen.

Under Høyre og FRP sin regjeringstid har det blitt skapt færre jobber totalt enn det ble skapt årlig under Stoltenberg 2 regjeringen. I 2016 gikk sysselsettingen ned i privat sektor for første gang siden finanskrisen. Høyre og FRP sine store skattekutt til Norges aller rikeste har ingen dokumenterbar effekt på vekst og nye arbeidsplasser.

Høyre og FRP har ikke prioritert kampen mot arbeidsledighet, de har heller jobbet hardt for å svekke ansattes rettigheter ved å endre Arbeidsmiljøloven.

Kampen mot arbeidsledighet er den viktigste, kampen for at ungdom skal kunne få arbeid og bruke sine kunnskaper og krefter må prioriteres, at ungdom går arbeidsledige kan vi som samfunn ikke stå å se på, det blir en hovedsak for Arbeiderpartiet de neste fire årene.

Stein Erik Lauvås

Stortingsrepresentant

1 kandidat Østfold Arbeiderparti

Med vennlig hilsen

Stein Erik Lauvås

Stortingsrepresentant

Østfold Arbeiderparti