To arbeidere går langs veien ved et industriområde. Foto: Øivind Haug

Ja til sirkulærøkonomi

av: Rune Fredriksen, landsmøtedelegat

Hvert eneste år tas det inn mer enn 100 milliarder tonn med mineraler, fossile brensler, metaller og biomasse inn i verdensøkonomien.

8,6 prosent av dette gjenbrukes.

Resten kastes, dumpes i havet eller graves ned. Samtidig tømmes verden for verden viktige råmaterialer.

Det er åpenbart at dette ikke er bærekraftig – og at det er et alvorlig miljøproblem.

Samtidig er det en utfordring som gir nye muligheter for arbeidsplasser og verdiskaping.

Nedre Glomma med Øra-området og Borregaard er et senter for sirkulær økonomi og industriell symbiose i Norge, med behandling og gjenvinning av en stor andel av batterier, metall- og glassemballasje, bilvrak, PCB-vinduer som samles inn i Norge.

Norsk Senter for Sirkulærøkonomi samarbeider tett med industrien, kommunene og forskningsmiljøer som NORSUS og NMBU i å utvikle et nasjonalt senter for sirkulærøkonomi gjennom forskningsprosjekter finansiert via Oslofjordfondet og forskningssenteret earthresQue.

Det er viktig at vi støtter opp om slike nasjonale klynger med statlig finansiering.

Med utgangspunkt i dette vil jeg foreslå at vi tar inn et nytt kulepunkt i programmet om at Arbeiderpartiet vil «satse på Norsk Senter for Sirkulærøkonomi (NCCE) for å videreutvikle sirkulær økonomi i praksis».

R

Rune Fredriksen, landsmøtedelegat for Østfold AP