Elever bør få lære kunstig intelligens

av: Elise Waagen, stortingsrepresentant for Østfold Arbeiderparti

I disse dager er den store snakkisen kunstig intelligens, og mer nøyaktig Elon Musk sin ChatGPT. Den kunstig intelligente Chat-funksjonen kan svare på spørsmål, levere stiler og gi analyser. For mange kan dette virke skremmende. Kunstig intelligens er her, uansett om man liker det eller ei. Vi er nødt til å finne måter å leve med teknologien på, slik at den står sammen med -  ikke i veien for – at elevene lærer det de trenger for fremtiden.

Historien har lært oss at selv med både internett og kalkulator fortsetter elevene våre å lære relevant kunnskap som er mer generell enn knytta til noe en ny maskin kan erstatte. Elevene har til og med lært mer! Kunnskap og læremetoder må oppdateres når nye oppfinnelser tas i bruk, slik at vi kan gjøre læringen enda mer oppdatert og relevant. Innhenting av informasjon fra et vidt spenn av kilder, kildekritikk og metode og statistikk er eksempler på hvordan kunnskap som læres bort i skolen er mer tilpasset vår tids samfunn.

Elise Waagen

Elise Waagen, stortingsrepresentant for Østfold Arbeiderparti

Innenfor de fleste bruksområder vil kunstig intelligens bli svært nyttig; energisektoren, helsesektoren, byggebransjen med flere. Men som med all teknologi finnes det alltid en risiko for at også kunstig intelligens kan bli misbrukt, også i utdanningen. Her må vi finne gode løsninger. Det kan for eksempel innebære å stenge av for bruk av kunstig intelligens sine nettdomener under eksamen, stenge av helt for internett under eksamener og tester, eller mer bruk av muntlige opptaksprøver og eksamensformer. I grunnskolen kan man også sette grenser for hvor mye skjermbruk og bruk av teknologiske læremidler man skal bruke. Elvene våre skal ut i et arbeidsliv der kunstig intelligens inngår i flere yrker i fremtiden. Da må de være rustet til å bruke ny teknologi.  Så må vi sammen finne de praktiske løsningene for at elevene skal lære godt og få rettferdige vurderinger.  

En ting er sikkert: Teknologien er her, og det er vår jobb å finne løsninger på hvordan vi best mulig lærer å leve med den. Vi kan ikke gå baklengs inn i fremtiden, og fornekte teknologi som allerede er her.