Smålige brillekutt

I statsbudsjettet for 2020 kuttet regjeringen i ordningen med stønad til barnebriller.

EBW

Det er nå innført nye satser og nytt regelverk. Resultatet av kuttet er at flere barn ikke kommer inn under ordningen, og store utgifter på briller skyves over på foreldrene. Dette mener Arbeiderpartiet og jeg er urettferdig.

Det kan med jevne mellomrom være fornuftig med en gjennomgang av støtteordninger, men i dette tilfellet har en oppdatering av regelverket blitt brukt som et påskudd for å kutte i ordningen. Regjeringen burde brukt gjennomgangen av ordningen til å sørge for at alle barn får de brillene de trenger. Dessverre valgte regjeringen å skyve utgiftene over på foreldre.

Slik reglene er utformet nå gis det støtte til barn som trenger briller til behandling og/eller forebygging av amblyopi (nedsatt synsskarphet som følge av unormal synsutvikling i spedbarnsalderen og tidlig småbarnsalder). Det er satt 10 år som aldersgrense i retningslinjene, men ved behandlingsgrunner gis det støtte også over 10 år. Det å trenge briller for å fungere på skolen eller i lek og sport er ikke noe selvstendig grunnlag for støtte i dagens ordning.

Selv om barn er ferdig behandlet vil flere fortsatt ha behov for briller for å fungere i hverdagen. For familier blir dette nå en ekstrakostnad som ikke dekkes av støtteordningen. Det er skapt et kunstig skille mellom barn som trenger briller til å fungere i hverdagen og barn som trenger briller som behandling.

De nye satsene er av flere beskrevet som for lave, og dekker ikke kostnadene til gode og funksjonelle briller for alle som har et behandlingsbehov. Realiteten er i flere tilfeller at foreldre betaler slik at barnet får gode nok briller.

Noen barn trenger nye briller flere ganger i året på grunn av endret styrke. Til sammen blir dette et stort innhogg i mange familiers økonomi. Det er ikke vanskelig å forstå at brilleregninger på flere tusen kan velte et familiebudsjett.

Å skyve store brilleregninger over på foreldre bidrar til å skape forskjeller. Det er behovet til det enkelte barn og ikke foreldrenes lommebok som burde avgjøre hvilke briller barnet får.

Elise Bjørnebekk-Waagen, Stortingsrepresentant Ap