AP 100 dager

Valgkampen går mot sin slutt og de som bruker stemmeretten bestemmer. Arbeiderpartiet er tydelige i sine prioriteringer og vi legger fram en 10 punktsliste som enkelt og greit viser hva vi skal bruke de første 100 dagene i regjering på å gjennomføre. Alle disse sakene vil bidra til å styrke Østfold på ulike måter.

Stein Erik

• Skape et tryggere arbeidsliv. Vi skal fjerne den generelle adgangen til midlertidige ansettelser og endre arbeidsmiljøloven for å begrense bruken av tidsbegrenset innleie.

• Gi kommunene mulighet til å ansette 1000 flere lærere i 2018, med hovedvekt på 1.-4. trinn. Over fire år skal vi ansette 3000 flere lærere i skolen.

• Investere 3 milliarder kroner mer i sykehusene våre i 2018

• Igangsette et internasjonalt prosjekt for renere hav, styrke miljøteknologiordningen med 250 millioner kroner for å skape klimavennlige arbeidsplasser og opprette 1000 nye studieplasser innenfor IKT, teknologi og helse i 2018.

• Sikre rehabilitering og renovering av sykehjem og omsorgsboliger

• Øke fedrekvoten i foreldrepermisjonen til 14 uker for å gi barn og fedre tid sammen

• Fjerne egenandelen hos fastlegen for ungdom opp til 18 år.

• Styrke norskopplæringen og andre tiltak for å få innvandrere raskere inn i arbeidslivet.

• Stanse salg av fellesskapets verdier ved å trekke tilbake fullmakter til å selge statseide selskaper. I tillegg vil vi stoppe det som kan stoppes av Frp og Høyres konkurranseutsetting av jernbanen.

• Gi kommunene mulighet til å tilby flere barnehageplasser, sørge for tidlig innsats i skolen og bygge ut eldreomsorgen ved å styrke kommunenes økonomi med minst 2 milliarder kroner mer enn hva Frp og Høyre har foreslått for 2018. Dette er våre prioriteringer, stemmer man på Arbeiderpartiet og sørger for at det blir regjeringsskifte vil dette bli levert. Godt valg.

Stein Erik Lauvås

Stortingskandidat

Leder Østfold Arbeiderparti