Arbeid til alle er fortsatt jobb nummer én

- I en tid med økonomisk uro, økende ledighet og en utfordrende flyktningsituasjon trenger Norge politikk som virker. Arbeiderpartiet har alltid sagt at arbeid til alle er jobb nummer én. Nå er dette viktigere enn på lenge.

original_1478640742_7257638

Arbeiderpartiet foreslår flere tiltaksplasser, bedre permitteringsregler og flere studieplasser. Skal vi lykkes med arbeid til alle, er det avgjørende at Norge og Østfold har bedrifter og et næringsliv som driver lønnsomt. Regjeringen har systematisk undervurdert alvoret i situasjonen, og dermed også vært for sent ute med tiltakene. Arbeiderpartiets forslag vil gi bedriftene bedre vilkår og sørge for at flere kommer i jobb.

- Høyre og Frp har økt oljepengebruken i et tempo vi ikke har sett maken til. I år er ikke et unntaksår, men hovedregelen. Vi foreslår å redusere oljepengebruken med 4 milliarder kroner sammenlignet med regjeringen. Av hensyn til trygg økonomisk styring, kronekurs og bærekraften i offentlige finanser på sikt, sier partileder Jonas Gahr Støre

Det er et selvstendig mål for Arbeiderpartiet å bekjempe økende ulikhet i Norge.

- Små økonomiske forskjeller gir et sterkt og bredt interessefellesskap og fremmer tillit, samarbeidsevne og kompetanse. Dette er et konkurransefortrinn. Regjeringen har lagt ut på en ferd mot økende forskjeller. Så langt har folk flest fått 5 kroner dagen i skattelette fra regjeringen– de rikeste får 2100 kroner hver eneste dag, sier Gahr Støre

Vi vil øke blant annet minstepensjonen for enslige, øke bostøtten og legger frem flere tiltak mot barnefattigdom.

Arbeiderpartiets budsjettforslag for 2016 inneholder i tillegg kraftfulle satsinger på helse, utdanning og klima, sistnevnte gjennom styrking av klimateknologifondet, 300 millioner mer til klima- og skogsatsingen og en kollektivmilliard til byene. Kommunenes økonomi blir også foreslått styrket.

– Regjeringen setter ikke kommunene i stand til å løse de voksende oppgavene, Arbeiderpartiet vil derfor styrke kommuneøkonomien med 3 milliarder kroner i 2016.

Arbeiderpartiet forslag til statsbudsjett for 2016 ville gitt Østfold flere muligheter, den sittende regjerings budsjett forslag for 2016 leverer ikke varene som Østfoldsamfunnet trenger.