Bolig for alle

Alle trenger et sted å bo. Å ha egen bolig til en overkommelig pris er en viktig del av det å leve et godt og selvstendig liv. Lokalpolitikernes oppgave er å fatte vedtak som legger til rette for tilstrekkelig boligbygging.

Bolig

I deler av landet har boligprisene steget uforholdsmessig mye de siste årene. Dette skyldes at det over lengre tid har blitt bygget for få nye boliger. Arbeiderpartiet vil stille krav til kommunene om boligbygging og sikre raskere prosesser.

Det er også viktig at det bygges variert. Unge som skal inn på boligmarkedet og eldre som selger enebolig og ønsker seg leilighet, har ulike krav og forventninger. Dessuten har de ulik tilgang på egenkapital. Det å eie sin egen bolig er ikke en rett, men det må være en mulighet.

 Arbeiderpartiet vil:- Sørge for tilstrekkelige utlånsrammer i Husbanken- Legge til rette for flere leie-til-eie- ordninger sammen med private utbyggere, boligbyggelag, kommunen og Husbanken- Øke verdifastsettelsen av sekundærbolig i formueskatten- At det bygges flere utleieboliger Inger Lise SkartlienNestler Østfold Arbeiderparti