Feil om regionreformen

Jeg registrerer at Høyre og Ingjerd Schou forsøker å fremstille det som at eventuelle nye og større regioner som erstatning for dagens fylkeskommuner allerede har fått tydelig beskjed om hvilke nye og store oppgaver de skal få ansvaret for. Det er ganske enkelt ikke riktig. Jeg registrerer videre at Schou er opptatt av at andre bare rir innøvd retorikk, øvelsen med å ri på en innøvd retorikk er Schou selv begynt å bli ganske dyktig på. Se bare hva hun skriver om regionreformen og hvilke ord som Høyre bruker.

original_1478641536_0763755

De eventuelle nye regionene har ikke fått noen tyngre oppgaver å se fram til, de svever i uvisshet fordi Høyre og FRP, sammen med KRF og V, i Stortinget før sommeren ikke ville konkretisere i særlig grad hvilke oppgaver som ville bli nye regioner til del. De var mer opptatt av å få en større struktur, altså er sammenslåing av fylker viktigere enn innholdet. Og ikke nok med det, Høyre vil jo i utgangspunktet fjerne oppgaver fra regionalt nivå som for eksempel videregående opplæring, tannhelse og kollektivtransport ansvaret. Det er Arbeiderpartiet uenige i.

I sitt innlegg fra Schou om regionreformen så vises det til en rekke oppgaver for de nye regionene men det er ikke mye substans, av ulike oppgaver som listes opp er det stort sett med forbehold alt sammen, det skal være forsøksordninger, utredninger, vurdereringer, det skal tas sikte på og så videre. Som sagt, et lite kritisk blikk på retorikken og vi ser at det er ikke mye innhold i Schous innlegg.

Arbeiderpartiet hadde ni konkrete forslag i Stortinget til nye oppgaver som nye regioner i det minste burde få ved en sammenslåing, jeg nevner kort oppgaver hos Fylkesmannen som legger til rette for politisk skjønn overføres, vegadministrasjon for fylkesveier overføres, Innovasjon Norge beholdes med regionalt styre, Videregående opplæring, kollektivtrafikkansvaret, tannhelse, regionale virkemidler for høyere utdanning, oppgaver innen kulturforvaltning, forvaltningsoppgaver på miljø og landbruk som i dag er hos Fylkesmannen overføres og skjønnstilskudd til kommunene bør også overføres folkevalgt regionalt nivå. Så er Arbeiderpartiet åpne for at det kan være ytterligere oppgaver som større regioner kan overta fra staten.

Høyre og FRP, sammen med KRF og V stemte ned alle disse forslagene i Stortinget og ville heller ha et ekspertutvalg, et utvalg som sannsynligvis ikke settes sammen før våren 2017. Dette viser med all tydelighet at regjeringen ikke er spesielt opptatt av at regionreformen skal lykkes, det er et dårlig utgangspunkt når beskjeden er at slå dere sammen, oppgavene skal dere få vite etterpå.

Det blir litt som å be folk på fest uten å sette mat og drikke på bordet og uten at noen har fått beskjed om hva som skal feires. Derfor hadde det vært en fordel om regjeringen og Schou hadde vært litt mer framoverlent i denne prosessen og tatt sitt politiske lederskap på alvor, dessverre gjør de ikke det, men retorikken er godt innøvd.

Stein Erik Lauvås

Østfold Arbeiderparti

Stortingsrepresentant

Medlem Kommunal og Forvaltningskomiteen