MED ARBEIDERPARTIET FÅR VANLIGE FOLK MER I LOMMEBOKA

av: Jon-Ivar Nygård, 1.kandidat til Stortinget for Østfold Arbeiderparti

Noen uker inn i valgkampen er det åpenbart at Høyre gitt opp Erna Solbergs mantra om å snakke om egen politikk. Nå er det angrep og skremmebilder for alle penga – nå sist ved Tage Pettersen i flere lokalaviser i fylket. Jeg er likevel glad for at Høyre nå er villig til å diskutere konsekvensene av fordelingspolitikken. For er det noe du kan være sikker på, er det at vanlige folk vil sitte igjen med mer i lommeboka om Arbeiderpartiet vinner høstens valg.

Det er kanskje overraskende for Høyre-folk, men det store flertallet av Norges befolkning tjener faktisk under 750 000 kroner i året. 216 225 Østfoldinger har en inntekt under denne grensa. Det er nesten 9 av 10 skatteytere. Arbeiderpartiet går til valg på at alle disse skal betale mindre eller det samme i skatt som de gjør i dag. Det er bare rett og rimelig at folk med millioninntekter eller store formuer bidrar mer til fellesskapet, og det er rettferdig at dette kommer folk med vanlige inntekter til gode. Det er rett og slett god fordelingspolitikk.

Med Høyre i regjering har avgiftene blitt økt med over 2 milliarder kroner, barnehageprisene har økt kraftig og det har blitt dyrere og pendle. Det er klart det merkes i norske familiers økonomi. Vi går vi til valg på lavere barnehagepriser, gratis SFO fra 1. klasse og å gjeninnføre pendlerfradraget – i tillegg til et løfte om at ingen skatter eller avgifter skal gå opp, uten at andre skatter og avgifter settes ned.

J

Jon-Ivar Nygård, 1.kandidat til Stortinget for Østfold Arbeiderparti.

Og om vi først snakker om skatt, anbefaler jeg Høyres stortingsrepresentanter å ta en titt i bakspeilet. Gjennom åtte år med Erna Solberg som statsminister har noen av landets rikeste fått milliarder i skattekutt, mens regninga konsekvent er sendt videre. Det er derfor vi har kunnet lese sakene om barn som blir fratatt brillestøtten, brannskadde og amputerte som mister støtte til fysioterapi eller mottakere av arbeidsavklaringspenger som blir skjøvet ut i fattigdom. Det er i denne situasjonen Høyre vil prioritere nye 7 milliarder i skattekutt til landets rikeste. Hele 6 av de 7 milliardene går rett i lomma på de 1 prosent rikeste. Hvilke utsatte grupper står for tur når disse skattekuttene skal finansieres? Det vil ikke Høyre svare på

Dette er en dypt urettferdig og usosial politikk som skaper større forskjeller og mindre tillit mellom oss som folk. Det er vi i Arbeiderpartiet imot.

Derfor trenger vi en ny regjering. For en mer rettferdig politikk som reduserer forskjellene. Nå er det vanlige folks tur.