Fortsatt fylkeskommunalt ansvar for tannhelsetjenesten

Arbeiderpartiet får gjennomslag for at fylkeskommunene skal beholde tannhelsetjenesten i sitt ansvarsområde.

Stein Erik Lauvås

Dette har vært Arbeiderpartiets standpunkt fra dag 1. Det er feil av Regjeringen å argumentere med at fylkeskommunene skal få flere oppgaver slik Høyre og FRP gjør, samtidig som de vil frata fylkeskommunene en oppgave som et samlet fagmiljø mener fungerer godt. Dette rimer ikke. Nå har det, etter mye fram og tilbake hos regjeringspartiene og støttepartiene KRF og V endelig blitt klart at fylkeskommunene beholder tannhelsetjenesten som sitt ansvar.