Arbeiderpartiet jobber for en god studenttilværelse for alle

Maria Imrik

En sterk universitets- og høyskolesektor legger grunnlaget for framtidig velferd, vekst og verdiskapning. Derfor er studentpolitikk viktig for Arbeiderpartiet.

Om noen få uker er det studiestart. Mange mennesker over hele landet går en spennende tid i møte.

Studenttilværelsen er jo noe en som regel gleder seg til og det er slik det skal være. Det er en tid for å bli kjent med nye mennesker og knytte vennskap. Samtidig er det faglige selvfølgelig viktig – man skal fordype seg, lære og utdanne seg.

Selv om den høyere utdanningen i Norge er veldig god på mange områder er det også et forbedringspotensiale.  Mange opplever at man som student forberedes for lite på det arbeidslivet som venter dem, at økonomien blir for trang og at det blir stadig vanskeligere å komme inn på de studiene man drømmer om.

Arbeiderpartiet vil bidra til mer praksis og kontakt med arbeidslivet underveis i studiene. Dette handler om at selv om det rent faglige er viktig underveis i studiene, må studentene også forberedes på arbeidsmarkedet som de skal søke seg inn på når de er uteksaminert. Det er ikke alle som får tilbudt praksis underveis i studieløpet.

I tillegg vil vi bygge 3000 studentboliger årlig og øke studiestøtten. Finnes det ikke nok studentboliger ender studentene ofte opp på det private leiemarkedet. Det er viktig med nok studentboliger slik at studentene kan bo til en rimelig pris. Å øke studiestøtten er avgjørende for at flest mulig skal ha muligheten til å ta høyere utdanning dersom de ønsker det.

Arbeiderpartiet vil også trappe opp antall nye studieplasser, særlig på områder som er viktige for arbeidslivet. Nesten hvert år kan vi lese at snittet øker på mange populære studier og mange ender opp med å ikke komme inn på drømmestudiet. Helse- og omsorgsyrker er eksempler på noe arbeidslivet etterspør. Å øke studieplassene på for eksempel sykepleierutdanningen vil dermed være et smart tiltak.

Å være student skal være gøy og givende. Kanskje litt utfordrende til tider også. Arbeiderpartiet vil legge så godt til rette som mulig for at flest mulig folk i fremtiden kan se tilbake på studenttilværelsen og tenke at det var en god tid.

Maria D. ImrikUngdomskandidat for Østfold Arbeiderparti