Fly og fuel

Østfold Arbeiderparti støtter at Avinor bør kjøpe Rygge sivile lufthavn

av: Jon-Ivar Nygård, 1.kandidat til Stortinget for Østfold Arbeiderparti og Stein Erik Lauvås leder av Østfold Arbeiderparti

Østfold Arbeiderparti mener Avinor bør kjøpe terminalbygget på Rygge sivile lufthavn og dermed sikre kontrollen på denne viktige infrastrukturen i Østfold.

Det er viktig også fordi staten allerede har kontroll på den militære delen av flyplassen.

Østfold Arbeiderparti mener Rygge bør bli avlastningsflyplass for Gardermoen så snart som mulig. Gardermoen venter større aktivitet og vil ruste opp ytterligere for å ta av for økt passasjertrafikk. Her kan samfunnet spare store utgifter ved at Avinor tar driftsansvar for Rygge og bruker Rygge som avlastningsflyplass. Dette er en løsning som kan iverksettes så å si over natten og samfunnet vil spare store investeringsutgifter. Østfold Arbeiderparti ser store samfunnsmessige verdier ved en slik løsning og ber om at regjeringen og Samferdselsdepartementet raskt utreder en slik mulighet.

Jon-Ivar Nygård og Stein Erik Lauvås

Jon-Ivar Nygård, 1. kandidat til Stortinget for Østfold Arbeiderparti og Stein Erik Lauvås, leder av Østfold Arbeiderparti