Regjeringens nye avgift på flyreiser

På torsdag vedtok et flertall på Stortinget en ny avgift på flyreiser. Arbeiderpartiet mener dette vil ramme distriktene og de minst lønnsomme flyrutene. For Rygge Lufthavn kan dette være dødsstøtet.

original_1478640735_9126492

Rygge Lufthavn har etter hvert klart å få rammevilkår som ga muligheter for drift, og har vært viktig for både innbyggere og næringsliv i regionen. Hvis konsekvensen nå er at driftsgrunnlaget forsvinner, må representantene for budsjettpartiene bære ansvaret for det. Konsekvensen kan være at de mange hundre som har sin arbeidsplass direkte eller indirekte knyttet til flyplassen vil miste jobben og østfoldingene vil miste sin flyplass.

Den nye avgiften fra regjeringen kommer heller ikke alene. Den må sees i sammenheng med at det ikke lenger er mulig å ha lavere satser på arbeidsgiveravgiften i persontransport og at merverdiavgiften for persontransport øker med 25 % neste år.

Flyselskapene hevder at så mange som 5.000 - 6.000 arbeidsplasser kan være truet. Dette fordi lønnsomheten ved å trafikkere distriktene er så lav at flyselskapene kan bli nødt til å legge ned flyruter.

Det er bred enighet om at klimautslippene fra flyreiser må ned. For Arbeiderpartiet betyr det at vi må lage ordninger som gir mest mulig klimaeffekt og minst mulig konsekvenser for innbyggere og næringsliv. Et eksempel kan være å belønne de flyselskapene som benytter bio-drivstoff og straffe de som ikke gjøre det.

I fjor var det poseavgiften som dukket opp under forhandlingene og ble presentert som miljøavgift. I år kom passasjeravgiften. Felles for begge avgiftene er at de begge først og fremst har karakter av å sikre inntekter, lite målrettet miljøeffekt og uklare konsekvenser for innbyggerne. Dessverre har statsministeren kontant avvist at den nye avgiften på flyreiser kan få samme skjebne som poseavgiften, som ble lagt i skuffen for dårlige forslag.

Stein Erik Lauvås, stortingsrepresentant (A)
Leder, Østfold Ap

Eirik Sivertsen, stortingsrepresentant (A) 
Nestleder transportkomiteen