Ny giv for Østfold

Etter åtte år med høyrepolitikk trengs en ny giv for Østfold.

En anleggsarbeider står sidevendt mot kamera, i bakgrunnen ser vi heisekraner og hus. Foto: Øivind Haug

Vi trenger en ny regjering med Arbeiderpartiet i førersetet. En regjering som forstår at de store oppgavene løser vi best sammen.

Åtte år med høyre-regjeringen som har satt de som har mye og eier mye først, har svekket fellesskapet, økt forskjellene mellom folk og ført til at stadig flere er utenfor arbeidslivet.  Nå skal det være arbeidsfolks tur.

Vi trenger en regjering som forstår at arbeid for alle som jobb nummer en. Som vil ha faste, hele stillinger. Som rydder opp i sosial dumping og arbeidslivskriminalitet. Som spiller på lag med fagbevegelsen.

Vi trenger en regjering vil bygge ut trygge og gode velferdstjenester gjennom kommunene. Som vil gi kommunene og sykehusene økonomi til å løse sine oppgaver. Som vil gjøre forskjellene mindre og mulighetene større.

Vi trenger en regjering som sørger for at klimamålene nås. Som vil trygge eksisterende arbeidsplasser i industri, tjenesteyting, bygg og anlegg. Som vil bygge nye, gode arbeidsplasser på skuldrene til dagens næringer. Som vil sørge for at både byrdene og gevinstene i omstillingen fordeles rettferdig.

Åtte år med høyre-regjeringen har satt få positive spor i Østfold. Nå må vi tilbake til den giv åtte år med rød-grønn regjering skape: Nytt sykehus, nye fengsler i Halden og Sarpsborg, 4-felts E6, ny E18, sivil flyplass på Rygge, økte bevilgninger til våre kulturinstitusjoner, motorsportsenter i Rakkestad.

Arbeiderpartiet må tilbake i regjeringskontorene etter valget 13. september.